Poniżej publikujemy tekst ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ujednolicony na podstawie tekstu jednolitego ustawy z dnia 16 listopada 2018 (Dz.U.2018.2153) z późniejszymi zmianami. Jest to wersja obowiązująca od 1 września 2019 r., uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245).

 

Do pobrania: 

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego