"Zarządzanie pracą restauracji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jest to osiemnasta funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa. Instytucją certyfikującą kwalifikację jest Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - Instytut Turystyki Spółka z o.o.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Zarządzanie pracą restauracji" będzie samodzielnie planowała pracę restauracji, w tym imprezy.

Będzie zarządzać personelem restauracji, w tym rekrutować pracowników, tworzyć system motywacyjny dla pracowników, delegować zadania i rozliczać pracowników z ich wykonania. Organizować i koordynować pracę, prowadzić lub zlecać szkolenia pracowników.

Osoba ta będzie się posługiwać szeroką wiedzą z zakresu prowadzenia restauracji oraz obsługi gości. W ramach wykonywania zadań zawodowych będzie gotowa do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Współpracować z właścicielem restauracji oraz szefem kuchni. Stosować różnorodne metody podnoszenia rentowności restauracji. Promować restaurację i jej ofertę. Planować ścieżki rozwoju zawodowego pracowników, jak również dbać o własny rozwój zawodowy.

 

Zobacz pełny opis kwalifikacji w Rejestrze:

Zarządzanie pracą restauracji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego