Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Manager”.

Ocena wniosku została sporządzona na podstawie opinii specjalistów, o które minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego