KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
22. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
23. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
24. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
25. Lubelska Izba Rzemieślnicza
26. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
27. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
28. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
29. Toruńska Izba Rzemieślnicza
30. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
31. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
32. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego