Artykuły

Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i terapii zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i terapii zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 12 maja 2019 roku na adresy: m.sobotka@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz