Artykuły

Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.05.2019 r. na adresy: m.sobotka@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz