Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) informuję, że rozpoczęliśmy procedurę włączania kwalifikacji rynkowych:

"Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy",
„Wstępna i ciepina obróbka mięsa i ryb",
"Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym";
"Obróbka wstępna warzyw i owoców",
"Zmywanie naczyń",

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na wniosek Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko". W związku z powyższym Departament Turystyki ogłasza. nabór kandydatów na specjalistów, którzy:

- posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy ww. kwalifikacja;
- reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których przedmiotowa kwalifikacja rynkowa dotyczy;
- posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w procedowanej kwalifikacji.

Wybrani przez Ministra specjaliści zostaną poproszeni o przygotowanie opinii zawierającej ocenę społeczno-gospodarczą potrzeby włączenia przedmiotowej kwalifikacji rynkowej do ZSK, zgodnie z załączonym wzorem. Warunki współpracy specjalistów z MSiT zostaną uzgodnione indywidualnie w późniejszym terminie.

Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych formularzy ofertowego i zgłoszeniowego (wzory w załączeniu) w terminie do 31 października 2019 r. do Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki drogą elektroniczną na następujący adresy: weronika.bijak@msit.gov.pliwona.szalkowska@msit.gpv.pl.

Pobierz:

Formularz ofertowy

Formularz zgłoszeniowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego