Artykuły

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 18 listopada 2019 r. na adresy kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz