Artykuły

Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.11.2019 r. na adresy: morlowska@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wniosek

Formularz