Zakończone konsultacje wniosków o włączanie kwalifikacji do ZSK

Asystent Zdrowienia

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Asystent Zdrowienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.04.2019 r. na adres: m.sulej@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 14.04.2019 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl orazBoguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

 

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl orazBoguslaw.Debski@mc.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Sprawiedliwości prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.03.2019 r. na adres: zsk.mediacje@ms.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Sprawiedliwości

Wniosek

Formularz

Dobór substancji aktywnej oraz dawki środka ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Dobór substancji aktywnej oraz dawki środka ochrony roślin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 18.02.2019 r. na adresy: rafal.kolodziejczyk@minrol.gov.pl lub sekretariat.hor@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Politechniki Krakowskiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 5 lutego 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Politechniki Krakowskiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 5 lutego 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Zdrowia prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r. na następujący adres mailowy: m.sobotka@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

 Pismo Ministerstwa Zdrowia

 Formularz wraz z wnioskiem

Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej - "Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Konsultacje odbywają się ponownie ze względu na niewielką ilość nadesłanych opinii od zaproszonych podmiotów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019 r. na następujące adresy mailowe: SekretariatDMP@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania: 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt pod względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt pod względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Doradztwo w zakresie optymalizacji wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Doradztwo w zakresie optymalizacji wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych ” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

 

Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 12 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Poszukiwanie osób zaginionych w terenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Poszukiwanie osób zaginionych w terenie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 27 grudnia br. na adres: beata.danecka@mswia.gov.pl
 

Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 27 grudnia br. na adres: beata.danecka@mswia.gov.pl
 

Rusznikarz - Dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 3 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 3 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 20 grudnia br. na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl
 

Prowadzenie pracy wychowawczej

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 30 listopada br. na adres: zsk@men.gov.pl
 

Elektryk - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Elektryk - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r. na następujący adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. z Krosna.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

 

Fotograf - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Fotograf - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujący adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Optyk okularowy - Dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 20 listopada br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Optyk okularowy - Świadectwo czeladnicze

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy - Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 20 listopada br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Automobilklubu Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 26 listopada 2018 r. na adres: SekretariatDMP@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

 

 

Krawiec - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Krawiec - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:anna.witmanowicz@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Przewodnictwo psa ratowniczego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przewodnictwo psa ratowniczego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:ewa.jaworska@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Łętowem.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: karol.spadlo@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl
 
Do pobrania:

Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: iskorupska@mkidn.gov.pl
 
 
Do pobrania:

Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: Anna.Kuna@mrpips.gov.pl
 
Termin na zgłaszanie uwag i opinii został przedłużony do dnia 19 października br.
 
Do pobrania:

Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), złożoną przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO z siedzibą w Rzeszowie.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister  Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 
UWAGA: termin zgłaszania uwag został wydłużony do 7 października 2018 r.  
 
Do pobrania:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), złożoną przez Fundację Vocational Competence Certificate.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Sprawiedliwości prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl
 
Do pobrania:

Asystowanie osobie z niepełnosprawnością

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Asystowanie osobie z niepełnosprawnością” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: katarzyna.duszczyk@mrpips.gov.pl
 
Do pobrania:

Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r. na następujące adresy mailowe: Magdalena.Czerwinska@mrpips.gov.pl oraz sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl.
 
Do pobrania:

Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10.09.2018 r.
Wniosek o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK złożyło Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

  1. Pismo do konsultacji środowiskowych kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”
  2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami zawierający opis kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”
  3. Klauzula informacyjna RODO
  4. Wniosek „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”.

Uprzejmie proszę o przesyłanie opinii / uwag na adres: m.sulej@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 17.09.2018 r..

Opinie lub uwagi drogą elektroniczną w wersji edytowalnej oraz scan na należy przesyłać na adres e-mail: k.chmielewska@mz.gov.pl. 

Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK złożył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. Pismo Ministerstwa Zdrowia dot. konsultacji z zainteresowanymi środowiskami
2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami 
3. Wniosek - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
4. Klauzula - informacja RODO

Prowadzenie tutoringu szkolnego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie tutoringu szkolnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Fundacji Kolegium Tutorów.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 14 września 2018 r. na adres: zsk@men.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:
 

Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:
 

Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres: zsk@men.gov.pl

Do pobrania
Formularz - Prowadzenie szkoleń metodami...
Wniosek - Prowadzenie szkoleń metodami...
Klauzula RODO
Pismo DSKKZ-WSZSK

Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Zdrowia prosi zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 września 2018 r. na adres: m.sobotka@mz.gov.pldep-ns@mz.gov.pl
 

Zarządzanie procesami płacowymi

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariat.dr@mf.gov.pl

Zaopatrywanie w wyroby medyczne

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne” złożoną przez Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: k.chmielewska@mz.gov.pl

Obsługa w turystyce zdrowotnej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa w turystyce zdrowotnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 sierpnia 2018 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit@gov.pl

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Konstruktor w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Konstruktor w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej” złożoną przez firmę CHIC Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Zarządzanie pracą restauracji

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 25 lipca 2018 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit@gov.pl

Zarządzanie procesami księgowymi

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami księgowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Obsługa procesów księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Świadczenie usług księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Świadczenie usług księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Instruktor stylizacji paznokci

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Instruktor stylizacji paznokci” złożoną przez firmę Indigo Nails sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 3 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Instruktor stylizacji rzęs

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Instruktor stylizacji rzęs” złożoną przez firmę Indigo Nails sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 13 lipca 2018 r. na adres: malgorzata.okulus@mpit.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: artur.trautman@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Aktywne prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Aktywne prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: artur.trautman@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 13 lipca 2018 r. na adres: krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek” złożonej przez Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Departamentu Turystyki Ministerstwa  Sportu i Turystyki drogą elektroniczną w terminie
do dnia 28.06.2018 roku na adres: turystyka@msit.gov.pl, iwona.szalkowska@msit.gov.pl

Prowadzenie obsługi biura

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie obsługi biura” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2018 roku na adres: zsk@mswia.gov.pl


Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrz budynkowych w technologii światłowodowej

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrz budynkowych w technologii światłowodowej” złożonej przez Akademię Światłowodową sp.
z o.o. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Departamentu Kompetencji Cyfrowych drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2018 roku na adres: sekretariat.DKC@mc.gov.pl.
 

Zarządzanie procesami kadrowymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami kadrowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Konsultacja poprawionego opisu kwalifikacji "Stylizowanie paznokci"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji "Stylizowanie paznokci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 04 czerwca 2018 r..
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK złożyła firma NESPERTA Sp. z o.o
Szczegółowe informacje w załącznikach:

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów " złożonej przez firmę „Lovebike”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej" złożonej przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych ” złożonej przez Fundację VCC (Vocational Competence Certificate) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich” złożonej przez Fundację VCC (Vocational Competence Certificate) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Doradzanie w zakresie finansów osobistych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie finansów osobistych ” złożonej przez Europejską Fundację Federacji Doradców Finansowych EFDF Polska do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC) ” złożonej przez firmę  "Mechatronik" Artur Grochowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” złożonej przez firmę  "Mechatronik" Artur Grochowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu” złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski oraz Stolarz - dyplom mistrzowski

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych „Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze”, "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" oraz "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.
Ministerstwo Rozwoju poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 29 stycznia 2018 r.
Z wnioskiem o włączenie wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Projektowanie grafiki komputerowej

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Programowanie witryn internetowych

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Programowanie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.
 

Stylizowanie paznokci

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Stylizowanie paznokci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

Cukiernik – Dyplom mistrzowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionej kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Certyfikat BIM Manager

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Certyfikat BIM Manager”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

Minister Cyfryzacji, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Glazurnik - świadectwo czeladnicze oraz Glazurnik – dyplom mistrzowski.

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji:
  • Glazurnik – świadectwo czeladnicze
  • Glazurnik – dyplom mistrzowski
Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat udostępnionych poniżej wniosków:
z wykorzystaniem poniższych tabel:

Tabele z wypełnionymi opiniami na temat ww. wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK prosimy przesyłać elektronicznie (w wersji edytowalnej) na e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.

Pilotowanie imprez turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Ministerstwo Cyfryzacji, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64), poinformowało o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji rynkowej Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  W związku z tym MC zaprosiło partnerów społecznych do wyrażenia swoich opinii. Opinie należy przesłać w do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o osobach powołanych do zespołu ekspertów w ramach procedury włączenia kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów (Dz. U. poz. 1321), Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół ekspertów, którego zadaniem będzie porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia i przedstawienie rekomendacji Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

W skład zespołu weszły następujące osoby:

  1. Pan Krzysztof Kuczyński
  2. Pan Waldemar Mazan
  3. Pan Ireneusz Woźniak

Informacja dot. prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeprowadziło konsultacje wniosku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” (wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami)  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Organizowanie imprez i usług turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez i usług turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Zarządzanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Gospodarowanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Gospodarowanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Montaż stolarki budowlanej

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego