Ogłoszenia

Trwające konsultacje wniosków o włączanie kwalifikacji do ZSK

Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.04.2020 r. na adres: dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Prowadzenie psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 marca 2020 r. na adres: dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej (przedłużony termin konsultacji)

Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z ministrem właściwym przedłuża konsultacje środowiskowe do dnia 31.03.2020 r. Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie opinii na załączonym formularzu na adres: konsultacje.zsk@ibe.edu.pl.

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz


Zakończone konsultacje wniosków o włączanie kwalifikacji do ZSK

Podsumowanie konsultacji wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nabór na specjalistów i ekspertów

Nabór specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji "Obsługa techniczna platformy e-learningowej"

Ministerstwo Cyfryzacji  poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych, wymienionych w pkt I, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Cyfryzacji argumentów o celowości włączenia wymienionych kwalifikacji do ZSK.

Więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Informacja o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji : "Obsługa techniczna platformy e-learningowej"

do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

- Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;

- Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;

- Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

- Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

- Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

- Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),

- Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

 1. Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

 1. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

- Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii

- Koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Decyzja zostanie podjęta na podstawie danych zawartych w  Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 31 marca b.r., w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DSI@mc.gov.pl

 1. Dodatkowe informacje

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.

- Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.

- Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Cyfryzacji do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.

- Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

- Zachęcamy  również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

- Uwaga! Udział w opiniowaniu kwalifikacji w roli eksperta wiąże się z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska na stronie : https://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia

Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – ZSK informacje wprowadzające

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Nabór specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno- gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych: "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista", "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert", "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Ministerstwo Cyfryzacji  poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych, wymienionych w pkt I, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Cyfryzacji argumentów o celowości włączenia wymienionych kwalifikacji do ZSK.

Więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Informacja o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji :

 1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista
 2. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert
 3. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem -  menedżer

do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

 • Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
 • Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
 • Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
 • Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
 • Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
 • Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem

2. Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

3. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 • Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii
 • Koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Decyzja zostanie podjęta na podstawie danych zawartych w  Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego b.r., w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DSI@mc.gov.pl

5. Dodatkowe informacje

 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 • Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Cyfryzacji do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.
 • Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Załącznik:

 1. Załącznik nr 1 – ZSK informacje wprowadzające
 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Nabór specjalistów do przygotowania opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do ZSK – kw. rynkowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wykonujących pomocnicze prace w gastronomii

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) informuję, że rozpoczęliśmy procedurę włączania kwalifikacji rynkowych:

"Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy",
„Wstępna i ciepina obróbka mięsa i ryb",
"Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym";
"Obróbka wstępna warzyw i owoców",
"Zmywanie naczyń",

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na wniosek Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko". W związku z powyższym Departament Turystyki ogłasza. nabór kandydatów na specjalistów, którzy:

- posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy ww. kwalifikacja;
- reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których przedmiotowa kwalifikacja rynkowa dotyczy;
- posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w procedowanej kwalifikacji.

Wybrani przez Ministra specjaliści zostaną poproszeni o przygotowanie opinii zawierającej ocenę społeczno-gospodarczą potrzeby włączenia przedmiotowej kwalifikacji rynkowej do ZSK, zgodnie z załączonym wzorem. Warunki współpracy specjalistów z MSiT zostaną uzgodnione indywidualnie w późniejszym terminie.

Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych formularzy ofertowego i zgłoszeniowego (wzory w załączeniu) w terminie do 31 października 2019 r. do Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki drogą elektroniczną na następujący adresy: weronika.bijak@msit.gov.pliwona.szalkowska@msit.gpv.pl.

Pobierz:

Formularz ofertowy

Formularz zgłoszeniowy

Powtórny nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej: Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu”. Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentów do merytorycznej oceny złożonego wniosku o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK.

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  1. posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  2. reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  3. posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
 3. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  1. ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  2. ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  3. podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  4. rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 28 października 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drp@mrpips.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy dla specjalistów

Powtórny nabór ekspertów do porównania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Ogłoszenie o naborze ekspertów w celu porównania efektów kształcenia wymaganych dla kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" - z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w ramach włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zaprasza do składania ofert na dokonanie oceny i porównanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych - z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) pierwszego i drugiego stopnia. Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), zwanej dalej „ustawą”.

I. Informacje o przedmiocie zamówienia
Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych włączanej do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji polega na porównaniu efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zawierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji, opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.

Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:
1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK; oraz

2. udokumentowane aktualne doświadczenie w: 

- zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub - ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub - przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub - ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo 

3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

II. Czas realizacji zadania
14 dni od daty podpisania umowy


III. Kryteria oceny ofert
W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę będzie brane doświadczenie ekspertów (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych), zapewniające jakość wykonania rekomendacji.

IV. Termin nadsyłania ofert

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1), stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie 14 dni  (04.09.2019) od opublikowania ogłoszenia na stronie ZSK.
Wypełniony formularz należy wysłać w formie elektronicznej na adres: morlowska@mkidn.gov.pl

V. Dodatkowe informacje
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2) i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia lub doprecyzowania oferty, MKiDN zastrzega sobie prawo do kontaktu z jej autorem.
3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
6. MKiDN zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MKiDN.

 

Załączniki:

Nabór specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia czterech kwalifikacji rynkowych z branży budowlanej

W związku z rozpoczęciem procedury włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje specjalistów, którzy sporządzą opinie dotyczycące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia następujących kwalifikacji rynkowych do ZSK:

1) Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian,
2) Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów,
3) Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
4) Wykonywanie i montowanie więźb dachowych

Opinie te powinny obejmować m.in.: ocenę zgodności procedowanych kwalifikacji z aktualnymi oraz przewidywalnymi potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmować będą osoby posiadające te kwalifikacje oraz ocenę adekwatności wymagań dot. walidacji do efektów uczenia się, a w podsumowaniu rekomendację dot. włączenia lub nie, danej kwalifikacji do ZSK.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatów na specjalistów, chętnych do współpracy z MIiR poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego kandydata na specjalistę, a następnie wysłanie drogą elektroniczną na adresy mailowe: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę proszę przesłać także na adres:  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji ul. Chałubińskiego 2/4, 00-928 Warszawa.

Informujemy, że za sporządzenie przez specjalistę niniejszej opinii Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewidziało wynagrodzenie.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy dla specjalistów

Nabór specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących pomocy osobom starszym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poniżej wskazanych kwalifikacji rynkowych: 

 

 1. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji.
 2. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia.
 3. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie czynności porządkowych.
 4. Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie.
 5. Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej. 

 

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentów do merytorycznej oceny złożonego wniosku o włączenie tych kwalifikacji do ZSK.

 

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa/dzieło polegająca/e na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia wskazanych kwalifikacji do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 1. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

1/ Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;

2/ Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;

3/ Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

 

 1. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

1/ Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

2/ Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

3/ Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),

4/ Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. Koszt brutto/netto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 30 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DAS@mrpips.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., istnieje możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy dla specjalistów

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu” do ZSK

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu”. Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentów do merytorycznej oceny złożonego wniosku o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK.

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji „Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  1. posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  2. reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  3. posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
 3. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  1. ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  2. ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  3. podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  4. rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drp@mrpips.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Załącznik:

Formularz ofertowy dla specjalistów

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, kierujących rozwojem kariery, rozwojem osobistym...

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, kierujących rozwojem kariery, rozwojem osobistym, udzielających pomocy w wyborze i zmianie zawodu oraz kierunku kształcenia do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) następujący kwalifikacji rynkowych:

 1. Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji,
 2. Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych  na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej.

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentów do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  1. posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  2. reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  3. posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  1. ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  2. ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  3. podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  4. rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 26 lipca 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drp@mrpips.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Załącznik:

Formularz ofertowy dla specjalistów

Nabór ekspertów do porównania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Nabór do zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie dokonanie porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zaprasza do składania ofert na dokonanie oceny i porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.

Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), zwanej dalej „ustawą”, w ramach procesu włączania kwalifikacji do ZSK.

 

I. Informacje o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych włączanej do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji polega na dokonywaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zwierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.

Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:
1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK; oraz
2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
- zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo
3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

II. Czas realizacji zadania

14 dni od daty podpisania umowy

 

III. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będzie doświadczenie ekspertów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych).

 

IV. Termin nadsyłania ofert

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia na stronie ZSK (tj. 15.02.2019).
Wypełniony Formularz należy wysłać w formie elektronicznej na adres: iskorupska@mkidn.gov.pl

 

V. Dodatkowe informacje

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MKiDN zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
6. MKiDN zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MKiDN.

 

Załączniki:
• Informacja o ochronie danych osobowych
• Formularz zgłoszeniowy
• Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nabór specjalistów do przygotowania opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – kwalifikacji rynkowej organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza specjalistów do sporządzenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą służyły Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do oceny celowości włączenia tej kwalifikacji do systemu.

 Informacje o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  • posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować:
 4. 1. ocenę:
 • efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające tę kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji;

(ocenę czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania zadań zawodowych, o których mowa w opisie kwalifikacji, czy wyczerpują niezbędny zakres zadań, które powinna wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?)

 • zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK;

(ocenę czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup zawodowych, instytucji, które wskazał podmiot wnioskujący jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, to jakie?)

 • zgodności danej kwalifikacji rynkowej z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

(ocenę czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego?)

 • stopnia dostosowania wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie;
 • skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK.

3.2. rekomendacje dla MKiDN - propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem.

Czas realizacji zadania

Do 14 grudnia 2018 r.

Adresaci oferty

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy:

 • posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
 • reprezentują poszczególnych grup interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
 • posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będzie doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na kandydatów na specjalistów).

 Termin nadsyłania ofert

 Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym na kandydata na specjalistę (załącznik nr 1), stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres: iskorupska@mkidn.gov.pl.

Dodatkowe informacje

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na kandydata na specjalistę wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.
 1. Specjaliści wyłonieni w wyniku niniejszego naboru i zaproszeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do współpracy sporządzą opinie na elektronicznej Karcie oceny wniosku (załącznik nr 2), która zostanie udostępniona po zawarciu umowy na realizację zadania.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MKiDN zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę
 2. Załącznik nr 2. Formularz karty oceny wniosku
 3. Wniosek
 4. Informacja RODO

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Nabór specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W wyniku branżowych konsultacji wniosku dot. ww. kwalifikacji zaproponowano zmianę nazwy na - „Realizowanie projektów szkoleniowych dla organizacji (trener biznesu)”.

Opinie specjalistów dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii argumentów o celowości włączenia tej kwalifikacji do ZSK (więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające tę kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 • ocenę celowości włączenia kwalifikacji do ZSK uwzględniającą jej zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 • dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 • rekomendacje co do włączenia kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

 

Opinia specjalisty powinna w szczególności udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy za włączeniem danej kwalifikacji rynkowej do ZSK przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze? Jeśli tak, jakie?
 2. Jaka jest konkluzja opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK?
 3. Czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego)?
 4. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup osób, które podmiot wnioskujący o włączenie tej kwalifikacji do ZSK wskazał jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, to jakie?
 5. Czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania działań (zadań zawodowych), o których mowa w opisie kwalifikacji?
 6. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ma znaczenie dla realizacji celów ZSK, o których mowa w art. 4 ustawy o ZSK, i polityki na rzecz uczenia się przez całe życie? Te cele, to zapewnienie: jakości nadawanych kwalifikacji, możliwości uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej, możliwości etapowego gromadzenia osiągnięć, dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce oraz możliwości porównania kwalifikacji uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w UE.

Specjaliści wyłonieni w wyniku niniejszego naboru i zaproszeni przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do współpracy sporządzą opinie na formularzu opinii specjalisty (załącznik nr 2).

Na obecnym etapie naboru specjalistów formularz jest tylko do wglądu w celu zapoznania się z zakresem informacji, którą powinna zawierać opinia.

 

Warunki konieczne, jakie musi spełnić specjalista:

 • aktualne doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń w zakresie, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa pozwalające na przygotowanie opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia tej kwalifikacji do ZSK,
 • reprezentowanie poszczególnych grup interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy,
 • posiadanie kompetencji pozwalających na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia pedagogiczne,
 • opracowanie autorskiej metodologii szkolenia na potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

 

Kryteria oceny oferty:

 • spełnienie warunków koniecznych wymienionych w ogłoszeniu,
 • aktualne i udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń z zakresu, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa tj. szkolenia dla osób zatrudnionych w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych),
 • koszt brutto wykonania pracy przez specjalistę.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym kandydata na specjalistę – załącznik nr 3.

W przypadku spełnienia wymagań dodatkowych, informacje na ten temat należy przedstawić w wymienionym wyżej formularzu.

Nabór kandydatów na specjalistów trwa do 8 listopada 2018 r.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres mailowy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

 

Informacje dodatkowe:

 1. Za przygotowanie opinii przewidziane jest
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza specjalistów reprezentujących obszar administracji biurowej do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji argumentów do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” do ZSK.

 Informacje o przedmiocie zamówienia

 1. usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  • posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  • ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  • ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  • podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  • rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zadania

 10 dni roboczych od daty podpisania umowy

 Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

 Termin nadsyłania ofert

 Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 22 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres: ZSK@mswia.gov.pl .


Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MSWiA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. MSWiA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MSWiA do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 4. MSWiA zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Załączniki:

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Nabór ekspertów do sporządzenia rekomendacji dotyczących przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie obsługi biura”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do zgłaszania kandydatur na ekspertów reprezentujących obszar administracji biurowej na sporządzenie rekomendacji dotyczących przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w ramach włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dla potrzeb włączenia kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” ZSK.

Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji w obszarze administracji biurowej, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w ramach procesu włączania kwalifikacji do ZSK.

 Informacje o przedmiocie zamówienia

 • Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji w obszarze administracji biurowej włączanych do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez MSWiA.
 • Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji włączanych do ZSK polega na dokonywaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zawierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.
 • Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:
  1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, a do porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK,
   oraz
  2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
   • zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo
   • wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Czas realizacji zadania

 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 • potencjał kandydatów sporządzających rekomendację uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania zadania (na podstawie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych);
 • koszt wykonania pracy przez jednego eksperta.

 Termin nadsyłania ofert

 Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 22 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres: ZSK@mswia.gov.pl .


Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MSWiA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. MSWiA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MSWiA do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 4. MSWiA zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Załączniki:

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Nabór specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości

Nabór specjalistów do przygotowania opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

 Minister Finansów w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) następujących kwalifikacji rynkowych:

 • Świadczenie usług księgowych,
 • Obsługa procesów księgowych,
 • Wspomaganie obsługi procesów księgowych,
 • Zarządzanie procesami księgowymi,
 • Zarządzanie procesami płacowymi.

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Finansów argumentów do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK dla potrzeb branży księgowych.

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji z branży księgowości do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  1. posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  2. reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  3. posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  1. ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  2. ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  3. podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  4. rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

 

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

 

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 września 2018 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.dr@mf.gov.pl.

 UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 28 września 2018 r.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Do pobrania
Formularz ofertowy

 

Informacja o wynikach naboru specjalistów dla kwalifikacji rynkowej „stylizowanie paznokci"

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do specjalistów z branży stylizacji paznokci gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „stylizowanie paznokci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wpłynęło 113 zgłoszeń.

Wyniki oceny kandydatów na specjalistów przedstawiają się następująco:

 • ocena formalna – odrzucono 43 zgłoszenia,
 • ocena merytoryczna negatywna – 24 zgłoszenia,
 • ocena merytoryczna pozytywna – 46 zgłoszeń.

Wszyscy kandydaci z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej zostaną poproszeni o przygotowanie opinii. Opinie te zostaną wykorzystane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii przy merytorycznej ocenie wniosku o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK.

Natomiast osoby, które nie przeszły pomyślnie oceny formalnej i merytorycznej nie będą odrębnie zawiadamiane o wynikach weryfikacji."

Wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych o nazwach: „stylizowanie paznokci”, „instruktor stylizacji paznokci” oraz „instruktor stylizacji rzęs”

"Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje specjalistów z branży stylizacji paznokci oraz stylizacji rzęs gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych o nazwach: „stylizowanie paznokci”, „instruktor stylizacji paznokci” oraz „instruktor stylizacji rzęs” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Pozyskanie opinii specjalistów dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK ma na celu dostarczenie Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii argumentów do merytorycznej oceny złożonych przez uprawnione podmioty wniosków o włączenie tych kwalifikacji do ZSK.

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające te kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 • celowość włączenia kwalifikacji do ZSK, rozumianą jako ich zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 • dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 • rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Opinia specjalisty powinna w szczególności udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy za włączeniem danej kwalifikacji rynkowej do ZSK przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze? Jeśli tak, jakie?
 2. Czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy (regionalnego, krajowego, europejskiego)?
 3. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup osób, które przez podmiot wnioskujący o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zostały wskazane jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, jakie?
 4. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ma znaczenie dla realizacji celów ZSK, o których mowa w art. 4 ustawy o ZSK, i polityki na rzecz uczenia się przez całe życie? Te cele, to zapewnienie: jakości nadawanych kwalifikacji, możliwości uznawania/potwierdzania efektów uczenia się (wiedza i umiejętności praktyczne) uzyskanych w edukacji pozaformalnej, możliwości etapowego gromadzenia osiągnięć, dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce oraz możliwości porównania kwalifikacji uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w UE.

Opinia powinna zostać sporządzana na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - załącznik nr 1.

Wymagania stawiane specjalistom:

Niniejszą opinię może sporządzić osoba, która:

 • posiada minimum 5-letnie, aktualne, udokumentowane doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa (stylizacja paznokci, instruktor stylizacji paznokci, instruktor stylizacji rzęs),
 • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy,
 • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 

Wymagania dodatkowe:
 • praktyczna znajomość minimum trzech różnych metod stylizacji paznokci/rzęs,
 • umiejętność stosowania produktów pochodzących od więcej niż jednego producenta,
 • doświadczenie w walidacji/sprawdzaniu/weryfikacji/ocenianiu efektów uczenia się (dotyczy tylko kwalifikacji instruktorskich),
 • kurs pedagogiczny (dotyczy tylko kwalifikacji instruktorskich).
 
Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 2.

Nabór kandydatów na specjalistów trwa do 9 lipca 2018 r. Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres mailowy: SekretariatDMP@mpit.gov.pl


Dodatkowe informacje:

 1. Za przygotowanie opinii nie jest przewidziane wynagrodzenie.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn."


Załączniki:

Nabór na specjalistów i ekspertów z branży budowlanej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłasza nabór na specjalistów i ekspertów z branży budowlanej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na pełnienie funkcji:

I Specjalistów branży budowlanej sporządzających opinie dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Pozyskanie opinii specjalisty dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK ma na celu dostarczenie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa argumentów do merytorycznej oceny złożonych przez uprawnione podmioty wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

 1. ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające te kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 2. celowość włączenia kwalifikacji do ZSK, rozumianą jako ich zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 3. dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 4. podobieństwo wnioskowanych kwalifikacji do kwalifikacji już włączonych do ZSK.Szczegółowe informacje dotyczące naboru na specjalistów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106381_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na specjalistę(w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę (w załączeniu)

 

II Ekspertów sporządzających rekomendacje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji z obszaru branży budownictwa.

Zadaniem eksperta będzie opracowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji dla potrzeb branży budownictwa, po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisach wydanych na podstawie ustawy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na ekspertów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106386_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na eksperta (w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta (w załączeniu)

 

Nabór kandydatów na specjalistów i ekspertów trwa do dnia 20 grudnia 2017 r.


Kwalifikacje spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego włączone do ZSK

Obsługa procesów księgowych

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Finansów

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Zarządzanie procesami płacowymi

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Finansów

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Zarządzanie procesami księgowymi

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Finansów

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Finansów

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

Instytucje certyfikujace

PZZJ

 

Prowadzenie procesu treningu personalnego

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Prowadzenie zajęć z kiteboardingu

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu

Instytucje certyfikujace

PZZJ

Rusznikarz - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Rusznikarz - świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Krawiec - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  9. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
10. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
11. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
13. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
14. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
15. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
16. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
17. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
18. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
19. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
20. Lubelska Izba Rzemieślnicza
21. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
22. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
23. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
24. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
25. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
26. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Optyk okularowy - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

1. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
2. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
5. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)
6. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
8. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
9. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Fotograf - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

 1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
 2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
 4. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
 5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
 6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
 7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
 8. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
 9. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
10. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
11. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
13. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
14. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
15. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
16. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
17. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
18. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
19. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
20. Lubelska Izba Rzemieślnicza
21. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
22. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
23. Toruńska Izba Rzemieślnicza
24. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
25. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
26. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
22. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
23. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
24. Lubelska Izba Rzemieślnicza
25. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
26. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
27. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
28. Toruńska Izba Rzemieślnicza
29. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
30. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
31. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Elektryk - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
22. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
23. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
24. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
25. Lubelska Izba Rzemieślnicza
26. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
27. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
28. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
29. Toruńska Izba Rzemieślnicza
30. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
31. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
32. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

1. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
2. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
5. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)
6. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
8. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
9. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Glazurnik - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  8. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  9. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
10. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
11. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
14. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
15. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
16. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
17. Lubelska Izba Rzemieślnicza
18. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
19. Toruńska Izba Rzemieślnicza
20. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
21. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

 

Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  7. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
  8. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  9. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
12. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
13. Lubelska Izba Rzemieślnicza
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
16. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

 

Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  7. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
  8. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  9. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
12. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
13. Lubelska Izba Rzemieślnicza
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
16. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin) 
PZZJ

 Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

 

Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujące 

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała) 
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
10. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
11. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
13. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
14. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
15. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
16. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
17. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
18. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
20. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
21. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
22. Lubelska Izba Rzemieślnicza
23. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
24. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
25. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
26. Toruńska Izba Rzemieślnicza
27. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
28. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
29. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

 

Stolarz – dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
11. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
14. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
15. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
16. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
17. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
18. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
22. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
23. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
24. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
25. Lubelska Izba Rzemieślnicza
26. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
27. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
28. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
29. Toruńska Izba Rzemieślnicza
30. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
31. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
32. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
 
PZZJ
 

 

Cukiernik - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
22. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
23. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
24. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
25. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
26. Lubelska Izba Rzemieślnicza
27. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
28. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
29. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
30. Toruńska Izba Rzemieślnicza
31. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
32. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
33. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
PZZJ
 

 

Kosmetyczka - dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

 

Instytucje certyfikujace

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  5. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  7. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  8. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
  9. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
10. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
11. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
14. Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
15. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
16. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
17. Toruńska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
18. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
19. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin) 
 
 
PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa) 

 

Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 
Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  5. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  7. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  8. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
  9. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
10. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
11. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
14. Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
15. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
16. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
17. Toruńska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
18. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
19. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 

PZZJ
 

 

Glazurnik - świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 
 

Instytucje certyfikujace

  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
  7. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
  8. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  9. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
10. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
11. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
14. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
15. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
16. Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
17. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
18. Toruńska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
19. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
20. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
21. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

 Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Wizażystka/Stylistka – Dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA  
 
 
 
Instytucje certyfikujące
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  3. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  4. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  5. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  7. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
  8. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
  9. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
11. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
12. Lubelska Izba Rzemieślnicza
13. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Toruńska Izba Rzemieślnicza
16. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
17. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
PZZJ
 

Wizażystka/Stylistka – Świadectwo czeladnicze

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 
Link do kwalifikacji w rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujące
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  3. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  4. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  5. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  7. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
  8. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
  9. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
10. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
11. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
12. Lubelska Izba Rzemieślnicza
13. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
14. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
15. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
16. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
PZZJ
 

Fryzjer – Dyplom mistrzowski

KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 
 
 
 
 
Instytucje certyfikujące
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)    
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
22. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
23. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
24. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
25. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
26. Lubelska Izba Rzemieślnicza
27. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
28. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
29. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
30. Toruńska Izba Rzemieślnicza
31. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
32. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
33. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

Składanie wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej

Zarządzanie procesami płacowymi

Minister Finansów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów
  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 295);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Finansów za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Zarządzanie procesami płacowymi” (Zobacz)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Zarządzanie procesami płacowymi

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Zarządzanie procesami księgowymi

Minister Finansów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi".

 Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów
  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami księgowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 296);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Finansów za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Zarządzanie procesami księgowymi” (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Zarządzanie procesami księgowymi

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Minister Finansów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów
  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 294);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Finansów za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Wspomaganie obsługi procesów księgowych

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Obsługa procesów księgowych

Minister Finansów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów
  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 287);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Finansów za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Obsługa procesów księgowych" (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Obsługa procesów księgowych

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

Minister Rozwoju, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive".


Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 188).;
2)     nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania [Pobierz
Podgląd kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" [Zobacz]

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz.346).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 161);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 160);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie zajęć z kiteboardingu

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 159);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Prowadzenie zajęć z kiteboardingu

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 158);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie procesu treningu personalnego

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 141);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie procesu treningu personalnego" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).
Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Prowadzenie procesu treningu personalnego

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

Minister Sportu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu”. Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu
  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 122);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" w Monitorze Polskim (Pobierz)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła

Minister Rozwoju, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła”.


Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 43);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1) oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287 z późn.zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1191);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku, do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079, z późn.zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
 • informację o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w obwieszczeniu;

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)      oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)      dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn.zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – kwalifikacja „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287 z późn.zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych".

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1176);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku, do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (Zobacz tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079, z późn.zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)      oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)      dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn.zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – kwalifikacja Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1063);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1) oświadczenia o następującej treści:

 1. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
 2. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Obsługa w turystyce zdrowotnej

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287 z późn. zm.) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Obsługa w turystyce zdrowotnej”.


Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2019 r. poz. 869).;
2)     nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego
nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz)

Podgląd kwalifikacji „Obsługa w turystyce zdrowotnej” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Pobierz)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym  obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie. 


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Obsługa w turystyce zdrowotnej
                                     
Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 695);

2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;

3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,

2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,

4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,

5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1) oświadczenia o następującej treści:

1. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",

2. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 699);

2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;

3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,

2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,

4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,

5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1) oświadczenia o następującej treści:

1. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",

2. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Zarządzanie pracą restauracji

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji(Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287 z późn. zm.) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki
 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2019 r. poz. 684).;
2)     nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego
nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji "Zarządzanie pracą restauracji" (Zobacz tutaj)  

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym  obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 -         Zarządzanie pracą restauracji
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie obsługi biura

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następującej kwalifikacji rynkowej:

 • Prowadzenie obsługi biura.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie obsługi biura” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 687);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie obsługi biura" (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 673);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" (Zobacz tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 588);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej

 

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 569);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów

                                      

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” w Monitorze Polskim (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” w Monitorze Polskim (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” w Rejestrze (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” w Monitorze Polskim (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” w Rejestrze (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” w Monitorze Polskim (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

 

 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Montaż i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
 • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 5 załączników 1-7 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2019 r. poz. 446);
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” w Rejestrze (Kliknij tutaj

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany;
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 • Wskazanie kwalifikacji rynkowych, której dotyczy wniosek.
 • Informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych dołącza się:
1)    Oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”.

2)     Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie  Kwalifikacji.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – ...........................................................................................................................................

(nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 oraz 2245), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1237),
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości,
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
                                           

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.


Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2018 r. poz. 1258).;
2)     nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” (Kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym  obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Serwis napojów mieszanych i alkoholi
                                            

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1277).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia

Minister Zdrowia, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia
  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2018 poz. 1267).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)      dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog

Minister Zdrowia, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia
  z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2018
  1271).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)      dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie

Minister Zdrowia, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia
  z dnia 19.12.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P.2018 poz.1269).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)      dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Minister Zdrowia, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży".

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia
  z dnia 19.12.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P.2018 poz.1279).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)      dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)      wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)      informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy”

 1. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1090);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy” (Kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 43.1- Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec”

 1. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1090);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” (Kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 43.1- Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1090);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 43.1- Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), Minister Sprawiedliwości informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji
  rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych”
  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 1201);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku
  do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 • Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)
 • Podgląd kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych” w ZSK (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
 • nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 • siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 • wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 1. wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 2. informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 1. oświadczenia o następującej treści:
 • „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek
  na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy
  i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 • „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia
  do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 1. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji
(art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych”

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 

10 000 zł.

Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), Minister Sprawiedliwości informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych”
  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 1198);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku
  do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 • Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)
 • Podgląd kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
 • nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 • siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 • wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 1. wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 2. informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 1. oświadczenia o następującej treści:
 • „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek
  na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy
  i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 • „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia
  do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 1. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji
(art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 

10 000 zł.

Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi

Minister Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153)
, informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275).;
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” w ZSK (Kliknij tutaj

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 • informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 • oświadczenia o następującej treści:
  1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
  2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 • dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a) i b):

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1220).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Projektowanie grafiki komputerowej

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 836).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji "Projektowanie grafiki komputerowej" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Projektowanie grafiki komputerowej
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Tworzenie witryn internetowych

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 836).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  
Podgląd kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Pobierz tutaj)


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Tworzenie witryn internetowych
                                  (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2018 r. poz. 1190).;
 2. nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)  

Podgląd kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” (Kliknij tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)  dane wnioskodawcy: 

a. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649, późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
e. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
f. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści: 

a. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
b. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 

10 000 zł.

Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori

Minister Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 

 • zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Praca z dzieckiem metodą Montessori” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1114).;
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)
Podgląd kwalifikacji „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 • informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 • oświadczenia o następującej treści:
  1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
  2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 • dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a) i b):
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1090);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj)

Podgląd kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)  oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłatę z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 43.1- Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 837).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj
Podgląd kwalifikacji Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 836).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj)
Podgląd kwalifikacji Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Pilotowanie imprez turystycznych

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.)
, informuje
o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie 
  z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki
  z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 522).;
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji


Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj
Podgląd kwalifikacji Pilotowanie imprez turystycznych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (kliknij tutaj)

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej,
 4. o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1.  „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Pilotowanie imprez turystycznych
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 
10 000 zł.

Montowanie stolarki budowlanej

Minister Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, tj.), informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie
z wymaganiami, o których mowa w pkt. 12 załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
2)     nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj
Podgląd kwalifikacji Montowanie stolarki budowlanej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:

 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Montowanie stolarki budowlanej
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi
10 000 zł.


Powołanie ekspertów

dla kwalifikacji rynkowej: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie kwalifikacji "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.):

 

1. Aleksandra Rusin-Batko – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości; członek zespołu,
2. Magdalena Grudziecka – mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji; członek zespołu,
3. Aneta Matosek-Kozdój – Sędzia – Główny Specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości; członek zespołu; 
4. Joanna Figura – Główny Specjalista w Wydziale Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich; członek zespołu.

dla kwalifikacji rynkowej: Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie kwalifikacji "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.):

 

Panią Magdalenę Riabcew - członek Zespołu

Panią Małgorzatę Molską - członek Zespołu

Pana Tomasza Gałązkę - członek Zespoł

dla kwalifikacji rynkowej: Określanie stanu technicznego oraz wycena jachtów motorowych

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena jachtów motorowych" Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153):

 

1. Pan dr inż. Piotr Treichel – absolwent i pracownik (adiunkt) Akademii Morskiej w Szczecinie;
2. Pan Marcin Marciniak – Mierzejewski – pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych;
3. Pan Mateusz Przywara – pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

dla kwalifikacji rynkowej: Wdrażanie standardów dostępności w organizacji

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardów dostępności w organizacji" Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153):

 

1. Pana Bartosza Jędrzejczaka
2. Pana Tomasza Gilewskiego
3. Pana Aleksandra Waszkielewicza
4. Pana Marcina Marciniaka-Mierzejewskiego
5. Pana Mateusza Przywarę

dla kwalifikacji rynkowych związanych z kiteboardingiem

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) trzech kwalifikacji rynkowych: "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego z kiteboardingu", "Planowanie i prowadzenie zajęć z kiteboardingu", "Zarządzanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym w kiteboardingu", Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

- dr Urszula Szczepanik, AWF Wrocław

- dr Piotr Kunysz, AWF Wrocław

- mgr Krzysztof Traczyk, AWF Katowice

 

dla kwalifikacji rynkowej: Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej", Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

 

- Prof. dr hab. Mariusz Ozimek, AWF Kraków

- Prof. dr hab. Janusz Iskra, AWF Katowice

- dr Wiesław Garbaciak, AWF Katowice

dla kwalifikacji rynkowej: Prowadzenie zajęć z grupowych form fitness

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitness” Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

- Prof. dr hab. Mariusz Ozimek, AWF Kraków

- Prof. dr hab. Janusz Iskra, AWF Katowice

- dr Wiesław Garbaciak, AWF Katowice

dla kwalifikacji rynkowej: Prowadzenie procesu treningu personalnego

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: "Prowadzenie procesu treningu personalnego" Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

- Prof. dr hab. Jolanta Żyśko, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

- Prof. dr hab. Hubert Makaruk, AWF Biała Podlaska

- dr Wacław Mirek, AWF Kraków

dla kwalifikacji rynkowych: zabezpieczenia przeciwpożarowe

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) siedmiu kwalifikacji rynkowych:

 1. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze;
 2. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
 3. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe,
 4. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze;
 5. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 6. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe;
 7. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, zwany dalej "zespołem",

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153):

 1. Pani Agata Domżał - członek Zespołu;
 2. Pan Rafał Porowski - członek Zespołu;
 3. Pan Sławomir Zając - członek Zespołu.

Aktualizacja 7.12.2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje o zmianie członka Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153). Nowym członkiem Zespołu został:

            2. Pan Rafał Miszelski - członek Zespołu.

dla kwalifikacji rynkowych: Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia oraz Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 2 kwalifikacji rynkowych: Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia oraz Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog złożonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne., Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

 1. Pani prof. dr hab. Mariola Bidzian
 2. Pani dr n. społ. Magdalena Hajduczek – Zgażańska
 3. Pani Urszula Blicharz

 

dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej pn. „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, MZ uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

1. Pani Marty- Tyszkiewicz- Nwafor

2. Pani Bernadetty Izydorczyk

3. Pani Urszuli Blicharz

4. Pana Łukasza Szostakiewicza

dla kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie"

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej pn. „Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, MZ uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

 1. Pana dr Krzysztofa Gieremka,
 2. Pana dr Radosława Kaczana,
 3. Pana mgr Szymona Janickiego 

dla kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ekspertуw przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, został powołany zespуł ekspertуw w skład:

1) Michał Tkaczyk – członek Zespołu;
2) Piotr Chojnowski – członek Zespołu;
3) Karol Biedrzycki – członek Zespołu.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

dla kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD"

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 10 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku VS Data Witold Sobolewski - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" powołano zespół ekspertów w składzie:

W skład Zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący Zespołu - Bogusław Dębski, Departament Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji;
2. pozostali członkowie Zespołu:

 1. Andrzej Szyszko - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
 2. Krzysztof Politowski - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
 3. Piotr Majewski - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji,
 4. Rafał Kurianowicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Aktualnie brak naboru


Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK jednym z celów zewnętrznego zapewniania jakości jest budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją IBE w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ.

 • Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE.
 • IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami.
 • Dla wybranych instytucji dostępna będzie rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca np. warsztaty z projektowania i wdrażania rozwiązań czy systemów zarządzania.

Na tym etapie wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęte zostaną wszystkie zgłoszone PZZJ, które dotychczas z takiego wsparcia nie korzystały.

 

Wymagania wobec podmiotu do wsparcia

 1. Wypełnienie i przesłanie załączonych do ogłoszenia formularze zgodnie z pkt. III ogłoszenia.
 2. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE.
 3. Umożliwienie przeprowadzenia przez ekspertów IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie z IBE lub ze wskazanym przez niego wykonawcą. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu. Terminy oraz sposób przeprowadzenia analizy będą przedmiotem uzgodnienia między IBE i instytucji wnioskującej o wsparcie.
 4. Wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie posiadać doświadczenie w zakresie:
  - przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych
  - wykonywania zadań związanych z zapewnianiem jakości,
  - prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z danej branży (asesorzy, egzaminatorzy, itd.).
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd.

Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, aby zapewnić efektywną współpracę.

 

Załączniki i wymagane dokumenty

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r.

 

II Nabór na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) zakończony

Nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, trwał od 12 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r. Prowadzony był w zakresie następujących grup kwalifikacji: drogi publiczne, gospodarka wodna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łączność, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, sport, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, transport kolejowy. Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 52 ust. 1) wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę PZZJ.

Do konkursu zgłosiło się dziewięć instytucji: Instytut Sportu, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski.

Zgłoszone wnioski najpierw zostały ocenione pod względem formalnym przez Instytut Badań Edukacyjnych. A następnie oceny merytorycznej podmiotów dokonała komisja złożona z przedstawicieli ministrów właściwych, członków Rady Interesariuszy i przedstawiciela ministra koordynatora w roli przewodniczącego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 października 20r, Dz.U. z 2016 r., poz. 1687). 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących dla danych grup kwalifikacji wpisane zostały:

  Grupa kwalifikacji

  Nazwa instytucji

  sport

  Instytut Sportu

  sprawiedliwość

  Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa
  i Administracji UW

  rolnictwo

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

  rozwój wsi

  rynki rolne

  kultura i ochrona dziedzictwa
  narodowego

  Biblioteka Narodowa

  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

  Polski Instytut Sztuki Filmowej

  Narodowy Instytut Dziedzictwa

  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

  sprawy wewnętrzne

  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

Przedłużenie II naboru na listę PZZJ

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informuje, że termin na składanie wniosków w ogłoszonym 12 kwietnia 2018 r. II naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących został przedłużony do dnia 22 maja 2018 r.

AKTUALIZACJA

Informujemy, że zmianie uległy dokumenty: „Instrukcja wypełniania formularzy” oraz „Kryteria oceny podmiotu” w odniesieniu do następujących punktów formularza eksperta:

 1. Kryterium 1: posiadanie wiedzy nt. systemu ZSK (dot. pkt. 6 w Formularzu Eksperta) – doprecyzowano, że kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w zgłoszonym zespole co najmniej połowa osób posiada wiedzę na temat ZSK (z wyjątkiem zespołów powyżej 11 i więcej osób, gdzie 6 osób powinno posiadać taką wiedzę).
 2. Kryterium 4.1 (punkt 9.1.4), Kryterium 4.2 (punkt 9.2.4), Kryterium 4.3 (punkt 9.3.4), Kryterium 4.4 (punkt 9.4.2), Kryterium 4.5 (punkt 9.5.3), Kryterium 4.6 (punkt 9.6.5) – doprecyzowano, że kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano u ekspertów doświadczenie w pracy zawodowej w branży adekwatnej do grupy kwalifikacji w ciągu ostatnich 5 lat (zamiast 5 lat doświadczenia).

Zmiany te dotyczą również wniosków złożonych, będą rozstrzygane na korzyść Wnioskodawców, zgodnie z informacją podaną powyżej.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Ogłoszenie II naboru na listę PZZJ

Ogłoszenie o naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

Lp.

Grupy Kwalifikacji

Dział Administracji

1.

drogi publiczne

transport

2.

gospodarka wodna

gospodarka wodna

3.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.

łączność

łączność

5.

rolnictwo

rolnictwo

6.

rozwój wsi

rozwój wsi

7.

rynki rolne

rynki rolne

8.

sport

kultura fizyczna

9.

sprawiedliwość

sprawiedliwość

10.

sprawy wewnętrzne

sprawy wewnętrzne

11.

transport kolejowy

transport

Grupy kwalifikacji „sport powszechny” i „sport wyczynowy” zostały połączone przez ministra właściwego w jedną grupę: „sport”.

Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:

 • dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają):
 • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
 • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 • posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 • nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 • posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek o wpis na listę zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą) w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości;

Wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z każdego działu administracji, z jednego lub tylko z niektórych działów administracji;

 • imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 • inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.

Do wniosku o wpis na listę dołącza się:

 • w wypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 • oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";

Uwaga:

 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) mają być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)


Wnioski można składać od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/). Po rejestracji (założeniu konta) i zalogowaniu się dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku. W załącznikach do niniejszego ogłoszenia znajdują się: szczegółowe kryteria oceny wniosków uwzględniające specyfikę poszczególnych grup kwalifikacji, szczegółowy opis grup kwalifikacji, instrukcje wypełniania wniosków (instrukcja ZRK i instrukcja wypełniania formularzy) oraz do wglądu formularze wniosku w wersji off-line (formularz podmiotu i formularz eksperta) do wypełnienia on-line podczas składania wniosku.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych.

Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.                                     

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Lista podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących.

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), prowadzi oraz podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących. Wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę (art. 52 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Lp.

Podmiot

Grupa kwalifikacji

1

Akademia Morska w Szczecinie

gospodarka morska

nauka

rybołówstwo

szkolnictwo wyższe

transport drogowy

żegluga śródlądowa

2

Butra Consulting Andrzej Butra

oświata i  wychowanie

usługi w urzędach pracy i OHP

3

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

zdrowie

4

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

administracja publiczna

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

finanse publiczne

instytucje finansowe

nauka

rodzina

rozwój regionalny

sprawy zagraniczne

szkolnictwo wyższe

usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

zawód regulowany - pracownik socjalny

5

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

instytucje finansowe

6

Główny Instytut Górnictwa

budownictwo

energetyka jądrowa

energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa)

gaz ziemny

gospodarka

gospodarka złożami kopalin

górnictwo

odnawialne źródła energii

środowisko

7

Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.

administracja publiczna

finanse publiczne

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

rozwój regionalny

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

8

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

energetyka jądrowa

nauka

zdrowie

9

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

gaz ziemny

ropa naftowa i paliwa ciekłe

10

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

budownictwo

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

11

Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o.

 turystyka

gastronomia

hotelarstwo

12

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami

gospodarowanie nieruchomościami

13

Śląski Uniwersytet Medyczny

zdrowie

14

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

administracja publiczna

gastronomia

gospodarka

hotelarstwo

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

turystyka

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i   świadczenia pracownicze

Ogłoszenie I naboru na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

Lp. Grupy Kwalifikacji Dział Administracji
1. administracja publiczna administracja publiczna
2. budownictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
3. gospodarowanie nieruchomościami budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
4. mieszkalnictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
5. budżet budżet
6. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
7. energetyka jądrowa energia
8. energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa) energia
9. gaz ziemny energia
10. górnictwo energia
11. odnawialne źródła energii energia
12. ropa naftowa i paliwa ciekłe energia
13. finanse publiczne finanse publiczne
14. gospodarka gospodarka
15. gospodarka morska gospodarka morska
16. gospodarka wodna gospodarka wodna
17. gospodarka złożami kopalin gospodarka złożami kopalin
18. informatyzacja informatyzacja
19. instytucje finansowe instytucje finansowe
20. sport powszechny (rekreacja ruchowa) kultura fizyczna
21. sport wyczynowy kultura fizyczna
22. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23. łączność łączność
24. nauka nauka
25. obrona narodowa obrona narodowa
26. oświata i  wychowanie oświata i wychowanie
27. usługi w urzędach pracy i OHP praca
28. zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze praca
29. zbiorowe stosunki pracy, spory zbiorowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców praca
30. rodzina rodzina
31. rolnictwo rolnictwo
32. rozwój regionalny rozwój regionalny
33. rozwój wsi rozwój wsi
34. rybołówstwo rybołówstwo
35. rynki rolne rynki rolne
36. skarb państwa skarb państwa
37. sprawiedliwość sprawiedliwość
38. sprawy wewnętrzne sprawy wewnętrzne
39. sprawy zagraniczne sprawy zagraniczne
40. szkolnictwo wyższe szkolnictwo wyższe
41. środowisko środowisko
42. drogi publiczne transport
43. transport drogowy transport
44. transport kolejowy transport
45. transport lotniczy transport
46. gastronomia turystyka
47. hotelarstwo turystyka
48. turystyka turystyka
49. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
50. usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych zabezpieczenie społeczne
51. usługi w pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
52. zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
53. zawód regulowany - pracownik socjalny zabezpieczenie społeczne
54. zdrowie zdrowie
55. żegluga śródlądowa żegluga śródlądowaZ wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:

 1. dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają:
  • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
  • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 2. posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 3. nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 4. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 5. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 6. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.Wniosek o wpis na listę zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 2. określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą), w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z każdego działu administracji, z jednego lub tylko z niektórych działów administracji;
 3. imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 4. inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.


Do wniosku o wpis na listę dołącza się:

 1. w przypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 2. oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości są zgodne z prawdą.";

  Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2:
  • składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
  • muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 3. dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ....................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)

Wnioski można składać od dnia 14.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r. za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/).

Uwaga: termin na składanie wniosków został przedłużony do dnia 13 stycznia 2017 r.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania merytoryczne związane z naborem prosimy kierować na adres email: zsk@men.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie naboru można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: zrk@parp.gov.pl


Inne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu"

W związku z zakończeniem w dniu 27.02.2020 r.  oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej o nazwie "Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o ZSK, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Ministerstwo Rozwoju negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji: "Gospodarowanie nieruchomościami" i "Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości"

W związku z zakończeniem w dniu 02.03.2020 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowych "Gospodarowanie nieruchomościami" i "Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o ZSK, Ministerstwo Rozwoju informuje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni”

W związku z zakończeniem w dniu 22.01.2020 r.  oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej o nazwie „Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Negatywne rozpatrzenie wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych"

W związku z zakończeniem oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego"

W związku z zakończeniem w dniu 21.09.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi"

W związku z zakończeniem w dniu 28.11.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej negatywnie rozpatrzyło wnioski o włączenie do ZSK pięciu kwalifikacji rynkowych

W związku z zakończeniem w dniu 03.12.2019 r. oceny wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych:

"Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych",
"Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia",
"Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji",
"Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej",
"Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie"

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacjib, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji rzęs"

W związku z zakończeniem w dniu 8.11.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji rzęs" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz decyzją Wnioskodawcy o jego wycofaniu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji paznokci"

W związku z zakończeniem w dniu 8.11.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji paznokci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz decyzją Wnioskodawcy o jego wycofaniu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii negatywnie rozpatrzyło wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Stylizowanie paznokci"

W związku z zakończeniem w dniu 11.03.2019 r. oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Stylizowanie paznokci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokonanej zgodnie z przepisami art. 19 i 20 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz decyzją Wnioskodawcy o jego wycofaniu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o negatywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku. 

Informacja jak włączać kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kwalifikacja ta może być nadawana przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze po ukończeniu studiów podyplomowych. Włączanie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przebiega według określonego schematu.

I Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenie kwalifikacji do ZSK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) uczelnie mogą włączyć do ZSK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, jeżeli został im przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Do przypisania poziomu PRK do tych kwalifikacji stosuje się odpowiednio art. 21 ustawy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321). Można wyróżnić następujące etapy tego procesu:

 1. powołanie przez senat uczelni zespołu ekspertów do porównania wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (efektów kształcenia) z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowanie przez ten zespół ekspertów rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji – zasady określenia składu zespołu zawarte są w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
 2. przedłożenie Radzie Interesariuszy (Przewodniczącemu Rady Interesariuszy) rekomendacji zespołu ekspertów wraz z tabelą zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r., do opinii Rady Interesariuszy ZSK – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy,
 3. w przypadku pozytywnej opinii Rady Interesariuszy – zob. pkt 5,
 4. w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy – powtórne porównanie przez zespół ekspertów efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK i wydanie ponownej rekomendacji z odniesieniem do stanowiska Rady,
 5. podjęcie przez senat uczelni uchwały/uchwał dotyczących:
 1. przypisania poziomu PRK ustalonego w rekomendacji (lub ponownej rekomendacji) zespołu ekspertów do danej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych (art. 28 ust. 1 pkt 15 a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 2. włączenia danej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (art. 28 ust. 1 pkt 15 b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).II Umieszczenie informacji o kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych włączonej do ZSK w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Po podjęciu uchwały/uchwał o przypisaniu danej kwalifikacji poziomu PRK i włączeniu jej do ZSK uczelnie informują podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (art. 13 ust. 3 ustawy), przekazując mu informacje o tej kwalifikacji w celu dokonania przez ten podmiot odpowiedniego wpisu w ZRK (art. 84 ust. 4 ustawy o ZSK).

Zakres przekazywanych informacji o kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). Informacje te przekazuje się do ZRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 82 ust. 3 ustawy).

Osoba rejestrująca kwalifikację musi mieć pisemne upoważnienie do reprezentowania uczelni w ZRK, podpisane przez rektora lub osobę upoważnioną. W celu zarejestrowania kwalifikacji, osoba ta zakłada konto w systemie informatycznym ZRK (poprzez formularz rejestracji). Umożliwia to wypełnienie odpowiedniego formularza danymi dotyczącymi włączonej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych. Do formularza należy dołączyć uchwałę/uchwały o przypisaniu poziomu do tej kwalifikacji oraz o jej włączeniu do ZSK. Szczegółowa instrukcja i formularz pomocniczy dla podmiotów włączających kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych dostępne są poniżej.

1. Instrukcja dla podmiotów włączających kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych.

2. Formularz pomocniczy do przygotowania opisu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji oraz wsparcia w zakresie planowania walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferowane jest wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów Ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:

 • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje w zakresie korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje w zakresie metodyki opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, projektowania procesów walidacji,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),
 • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków),
 • zapewnienie wyżywienia podczas spotkań (przerwa kawowa i obiad - jeżeli spotkanie trwa powyżej 6 godz. oraz - w przypadku noclegów - śniadania i kolacje)
 • dostęp do narzędzi teleinformatycznych, ułatwiających wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.


IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji (ekspertów merytorycznych wskazanych przez podmiot).


W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące  dokumenty:

 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)
 • Informacje o planowanej kwalifikacji (załącznik 2)
 • Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3)
 • Pisemne rekomendacje (minimum dwie) od podmiotów zewnętrznych (np. stowarzyszenia/organizacji branżowej) uzasadniające zapotrzebowanie na wprowadzenie planowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające komplet ww. dokumentów.

 

W ramach projektu możliwe jest udzielenie wsparcia w opisie 100 kwalifikacji rynkowych, w tym do 30 czerwca 2019 - 40 kwalifikacji. Dlatego – w przypadku większej liczby kwalifikacji zgłoszonych do opisania:

 • Zostaną wybrane kwalifikacje najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom:
 • Kompletna i spójna informacja na temat proponowanej kwalifikacji i potencjału zespołu opisującego kwalifikacje;
 • Pisemne rekomendacje dla proponowanej kwalifikacji, opisane powyżej.
 • W dalszej kolejności preferowane będą podmioty:
 • które proponują kilka kwalifikacji do opisania
 • wskazujące instytucje wyrażające gotowość certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK.

Ocena zostanie przeprowadzona przez ekspertów metodycznych wspierających procesy opisywania kwalifikacji rynkowych.

 

Proponowany skład zespołu opisującego kwalifikacje:

 • zespół - liczący od 3 do 5 osób - będzie wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania.

 

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać "Zgłoszenie kwalifikacji - wsparcie opisywania".

Rozstrzygnięcia dotyczące wsparcia w opisie 100 kwalifikacji odbywać się będą w 3 turach do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia w pierwszej turze przyjmowane będą do dnia 23 października br. Zgłoszenia w drugiej turze, pod warunkiem niewyczerpania limitu wspieranych kwalifikacji w turze pierwszej, będą przyjmowane do 30 listopada br. Zgłoszenia w trzeciej turze, pod warunkiem niewyczerpania limitu wspieranych kwalifikacji w turze pierwszej i drugiej, będą przyjmowane do 15 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie będzie następować w terminie dwóch tygodni od terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w danej turze.

 

Załączniki:

 

Ponadto podmiot zgłaszający się do opisania kwalifikacji przy współpracy z IBE może skorzystać z dodatkowego wsparcia w zakresie projektowania walidacji i certyfikacji. Dotyczyć ono będzie przygotowania podmiotu do pełnienia roli Instytucji Certyfikującej dla jednej, wybranej kwalifikacji, opracowywanej uprzednio wspólnie z zespołem IBE.

 

Oferta wsparcia w zakresie projektowania walidacji

Uwaga, termin 2-giego naboru na wsparcie projektowania walidacji został przedłużony do dnia 7 grudnia 2018 r.

Podmiot objęty tego rodzaju wsparciem może liczyć na:

 • doradztwo w ramach przygotowania podmiotu do pełnienia roli instytucji certyfikującej zgodnie z wymaganiami ustawy o ZSK,
 • wsparcie ekspertów IBE w projektowaniu walidacji i certyfikacji dla kwalifikacji tworzonej w systemie ZSK (współpraca przy tworzeniu scenariusza walidacji i schematu walidacji),
 • wsparcie w opisie wewnętrznego systemu zapewniania jakości obejmującego m.in. rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, stałe monitorowanie oraz ewaluację wewnętrzną,
 • warsztaty w metodologii service design pomocne w opracowaniu walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości,
 • konsultacje merytoryczne i spotkania robocze na każdym etapie prac,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dot. projektowania i opisywania walidacji,
 • noclegi i zwrot kosztów przejazdu dla uczestników warsztatów i spotkań roboczych (wg określonych warunków).

 

Kryteria wyłonienia podmiotów do wsparcia

Wsparcie w zakresie projektowania walidacji i certyfikacji mogą otrzymać podmioty:

 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej opisywanej w ramach ZSK,
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – scenariusza walidacji dla tej kwalifikacji,
 • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK,
 • dysponujące zespołem specjalistów/ekspertów wskazanych w załączniku nr 2,
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania opisywanej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu - do ich udziału w warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE ( łącznie do ok. 6 spotkań roboczych i dwa 2-dniowe warsztaty) oraz bieżącej współpracy w trybie zdalnym nakierowanej na stworzenie opisów: walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

 

Instytucje ubiegające się o wsparcie muszą spełnić następujące wymagania:

 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • mieć gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK, w szczególności do prowadzenia walidacji efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji:
  • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
  • gotowość do zlecenia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;

 

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie 7 podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej. W przypadku większej liczby zgłoszeń:

 • Preferowane będą podmioty, które zaproponowały większą liczbę kwalifikacji do opisania przy wsparciu IBE.
 • Kolejnym kryterium wyboru będzie szacowany poziom certyfikacji, tj. informacja nt. liczby osób, które w skali roku mogą być zainteresowane uzyskaniem wskazanych kwalifikacji.
 • W dalszej kolejności IBE zastrzega sobie prawo kierowania się treścią przedstawionych przez podmioty rekomendacji wskazujących na zasadność włączenia zaproponowanych kwalifikacji do ZSK.

 

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące dokumenty:

 

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl do 23 października 2018 r. W przypadku niewyłonienia w podanym terminie wszystkich 7 podmiotów do wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnych podmiotów spośród zgłoszonych w 2-gim terminie naboru na wsparcie w opisywaniu kwalifikacji, tj. do 30 listopada 2018 r.

Uwaga, termin 2-giego naboru na wsparcie projektowania walidacji został przedłużony do dnia 7 grudnia 2018 r.

W tytule wiadomości proszę napisać: „Zgłoszenie dot. wsparcia w projektowaniu walidacji”.

Z wybranym podmiotem/podmiotami zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w myśl art.28 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych opłat w ZSK

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy), wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy), oraz wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 55 ust. 1 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

Dokonując opłat:

 1. za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK w wysokości 2 000 zł - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 14.1 - ....................................................................
                                            (nazwa kwalifikacji)

                                       
 2. za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK w wysokości 10 000 zł (lub 5 000 zł - w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                             (nazwa kwalifikacji)

  UWAGA: opłatę (w wysokości 5 000 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


 3. za wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
  nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
  W tytule przelewu należy wpisać:
  ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                      (nazwa wnioskodawcy)

Opłaty kwartalne:

Wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w  art. 46 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.) należy dokonywać na rachunek:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 46 – nazwa instytucji certyfikującej, nazwa kwalifikacji, kwartał/rok kalendarzowy

 

Rozpatrzono wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Manager”

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Manager”.

Ocena wniosku została sporządzona na podstawie opinii specjalistów, o które minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Sześć podmiotów otrzyma wsparcie w przygotowaniach do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

W dniach 16-27 października br. Instytut Badań Edukacyjnych przyjmował wnioski na udzielenie wsparcia podmiotom wpisanym na listę PZZJ. W procesie naboru wzięło udział 12 podmiotów, z czego 6 otrzyma wsparcie obejmujące dostęp do wiedzy i warsztatów z zakresu  m.in systemów zarządzania (w tym zarządzania jakością) oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Wyłoniono podmioty, które spełniały kluczowe kryteria:

 • otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK;
 • są zróżnicowane pod względem liczby grup kwalifikacjidla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości;
 • reprezentują łącznie różne działy aktywności społecz­no-gospodarczej (sektory).

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

 • Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technologii Eksploatacji posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje funkcjonują w systemie ZSK;
 • Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje są w procesie włączania do ZSK;
 • Instytut Spraw Publicznych posiadający uprawnienia do największej liczby grup kwalifikacji;
 • Instytut Nafty i Gazu posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, do których uprawnień nie posiada żaden inny PZZJ wpisany na listę.
W wyborze uwzględniono także zróżnicowanie sektorowe zgłoszonych instytucji: trzy instytucje reprezentują sektor publiczny, dwie sektor rynkowy, jedna sektor pozarządowy.Ponadto intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każdy podmiot zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami.

Wsparcie wybranych podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK celem zewnętrznego zapewniania jakości jest przede wszystkim budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami. Dla 6 instytucji wyłonionych przez IBE będzie dostępna rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca także systemy zarządzania, jakości oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań. Na kolejnych etapach wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęta zostanie większa liczba PZZJ.

I. Kryteria wyłaniania Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości

Każdy rodzaj wsparcia, jak zaznaczono wyżej, dotyczy podmiotów, które uzyskały uprawnienia do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości w ZSK w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w listopadzie 2016 r. naboru na wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.

Kryteria wyłaniania podmiotów do rozszerzonego wsparcia w ramach projektu IBE:

 1. Nabór dotyczący wpisu na listę PZZJ obejmował 55 grup kwalifikacji odpowiadających działom administracji, wskazanych przez ministrów właściwych[1]. Rozszerzonym wsparciem planujemy objąć podmioty, które otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK (wnioski złożone do ministrów właściwych). Dzięki temu pomoc otrzymają te instytucje, które w pierwszej kolejności będą działać w systemie i zapewnią funkcjonalność pierwszych kwalifikacji, tzn. formalnie umożliwią instytucjom certyfikującym nadawanie kwalifikacji (art. 61 ustawy o ZSK).
 2. Kolejnym kryterium wyboru 6 instytucji do wsparcia będzie liczba oraz rodzaj grup kwalifikacji do której podmiot otrzymał uprawnienia. Intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do instytucji zróżnicowanych pod względem liczby grup kwalifikacji dla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości. Z jednej strony chodzi tu o uwzględnienie podmiotów posiadających uprawnienia do bycia PZZJ dla wielu grup kwalifikacji. PZZJ-y docelowo będą stawać się bankami wiedzy na temat funkcjonowania systemu, instytucji w nim funkcjonujących, otoczenia zewnętrznego mającego wpływ na rozwój i funkcjonowanie ZSK. Dlatego PZZJ-y, które posiadają uprawnienia do wielu grup kwalifikacji mają tu szczególne znaczenie. Z drugiej strony wsparcie chcemy kierować także do tych instytucji, które posiadają uprawnienia do grup kwalifikacji, dla których nie ma innych podmiotów posiadających uprawnienia PZZJ.
 3. Dodatkowym kryterium będzie też dział aktywności społecz­no-gospodarczej (sektor), który dana instytucja reprezentuje. Naszą intencją jest wsparcie podmiotów zróżnicowanych pod tym względem – chcemy dać dostęp do naszej oferty organizacjom z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.

II.  Wymagania dodatkowe wobec podmiotu po wyłonieniu do wsparcia

 1. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE
 2. Umożliwienie przeprowadzenia przez IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym przez IBE wykonawcą. Analiza, o której mowa, rozpocznie się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wybrania podmiotu, który zostanie objęty wsparciem. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu.
 1. wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie spełnić następujące wymagania:
 2. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych,
 3. doświadczenie w zakresie wykonywania zadań związanych z zewnętrznym lub wewnętrznym zapewnianiem jakości,
 4. doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
  z danego obszaru (sektora/branży) zbliżonych w swym charakterze do efektów uczenia się wymaganych dla proponowanej kwalifikacji, osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd. Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej współpracy.

III.  Załączniki i wymagane dokumenty


IV. Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 października 2017 r.

[1] Obecnie grupa „skarb państwa” została zlikwidowana.

Wsparcie dla podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się
do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:

 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – scenariusza walidacji dla tej kwalifikacji
 • chcących nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżącej współpracy w trybie zdalnym nakierowanej na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

Instytucje ubiegające się o objęcie wsparciem muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK,
  w szczególności do prowadzenia walidacji
  efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji, w tym (4 warianty do wyboru):
  • aktualne prowadzenie walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym,
  • aktualne zlecanie prowadzenia walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym zewnętrznemu podmiotowi,
  • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
  • plan na to, by w najbliższym czasie zlecać prowadzenie walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;
 3. gotowość do podjęcia współpracy z IBE w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK –
w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:

 • Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie możliwość rozważenia współpracy nad kwalifikacją należącą do obszaru innego, niż wymienione powyżej.

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie prawo do oparcia współpracy na kwalifikacji innej niż pierwotnie wskazana przez podmiot (w porozumieniu z jego przedstawicielami oraz przy założeniu, że będzie to inna kwalifikacja opracowana przez dany podmiot).

Oferty można składać do 13 października 2017 r.

Załączniki

Tłumaczenie znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji - angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, łaciński.

Tłumaczenie na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach):

„Kwalifikacja pełna/cząstkowa na poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji”

Angielski


Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Niemiecki


Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Francuski


Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau six    du Cadre Polonais des Certifications  
Qualification pleine au niveau sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau huit   du Cadre Polonais des Certifications
 
Qualification   partielle   au niveau   un     du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   six    du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   huit   du Cadre Polonais des Certifications

Rosyjski


Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой


Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой

Hiszpański


Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Łaciński


W przypadku dyplomów doktorskich wydawanych po łacinie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje stosowanie poniższego tłumaczenia elementu tekstowego, które może być umieszczane pod znakiem graficznym PRK:

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum

ZHP i ZZDZ otrzymają wsparcie w przygotowaniach do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej

Instytut Badań Edukacyjnych wybrał kolejne podmioty, z którymi będzie współpracować na tej płaszczyźnie. Najlepsze wnioski w zakończonej, trzeciej już odsłonie konkursu,  przedstawiły Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

W Polsce działa kilkanaście tysięcy instruktorów harcerskich. Instruktor harcerski to osoba mająca kompetencje lidera, wychowawcy, potrafiąca poprowadzić szkolenie albo zorganizować imprezę dla tysiąca osób – mówi Helena Anna Jędrzejczak, która z ramienia IBE będzie współpracować z ZHP. Włączenie do ZSK kwalifikacji związanych z tym, co harcerze doskonale potrafią, ale kwitują stwierdzeniem „byłam drużynową” albo „prowadziłam zlot”, sprawi, że umiejętności te będą rozpoznawane. Zyskają na tym wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, pracodawcy, osoby zajmujące się pracą z młodzieżą i dorosłymi. Wreszcie – zyska społeczeństwo, na rzecz którego pracują instruktorzy harcerscy – dodaje.

Organizacje harcerskie wspólnie z IBE przygotowują już opisy kilku kwalifikacji. Współpraca pokazała, że doświadczenie praktyków – instruktorów harcerskich będących specjalistami w obszarze pracy z kadrą, zarządzania pracą wolontariuszy czy prowadzenia pracy wychowawczej, w połączeniu z kompetencjami ekspertów IBE daje rezultaty. Obecnie Związek Harcerstwa Polskiego przystępuje do kolejnego etapu współpracy z Instytutem, mającego na celu wsparcie w przygotowaniach  do nadawania kwalifikacji rynkowych w ZSK (pełnienia roli instytucji certyfikującej).

Wspólnie z IBE rozwiązania dotyczące walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych opracuje również Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Za współpracę z ZZDZ, z ramienia IBE odpowiedzialna będzie dr Natalia Kopeć-Panek: Zespół ekspertów oddelegowany z ramienia ZZDZ do prac dotyczących wprowadzenia, walidowania i certyfikowania kwalifikacji w obszarze logistyki składa się z osób posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywanej kwalifikacji, potrafiących – co także ważne - ujmować efekty uczenia czy zapisy dot. walidacji i zapewniania jakości w trafnych i konkretnych sformułowaniach. Połączenie wiedzy i kompetencji pracowników ZZDZ i IBE pozwala przypuszczać, że będzie to sprawna i bardzo owocna współpraca, a jej efekty przyniosą wymierne korzyści społeczne.

Współpraca ZHP i ZZDZ z IBE będzie trwać do marca przyszłego roku.

Informacje o kolejnych edycjach konkursów, w ramach których Instytut Badań Edukacyjnych zapewniać będzie wsparcie tak jak dotychczas publikowane będą na portalu kwalifikacje.gov.pl

Zaproszenie do współpracy polegającej na wsparciu wybranych podmiotów w przygotowaniach do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji rynkowych i zapewniania jakości tego procesu

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:
 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – opisu walidacji dla tej kwalifikacji
 • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżąca współpraca w trybie zdalnym nakierowana na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

Okres współpracy: lipiec 2017 – marzec 2018.

Instytucje ubiegające się o objęcie wsparciem muszą spełniać poniższe wymagania:
1.    prowadzenie działalności gospodarczej;
2.    gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK, w szczególności do prowadzenia walidacji efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji, w tym (4 warianty od wyboru):
 • aktualne prowadzenie walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym,
 • aktualne zlecanie prowadzenia walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym zewnętrznemu podmiotowi,
 • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
 • plan na to, by w najbliższym czasie zlecać prowadzenie walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;
3.    gotowość do podjęcia współpracy z IBE w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie.

IBE zastrzega sobie prawo do zaproponowania wsparcia w pierwszej kolejności podmiotom, które wskażą do współpracy kwalifikację należącą do jednego ze wskazanych obszarów priorytetowych:
 • Kwalifikacje związane z branżą IT
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
 • Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie możliwość rozważenia współpracy przy projektowaniu rozwiązań dla kwalifikacji należącej do obszaru innego niż wymienione powyżej.

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie prawo do oparcia współpracy na kwalifikacji innej niż pierwotnie wskazana przez podmiot (w porozumieniu z jego przedstawicielami oraz przy założeniu, że będzie to inna kwalifikacja opracowana przez dany podmiot).

Oferty można składać do 14 lipca 2017 r.

Załączniki:

Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji


Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), Instytut oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:
 • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje z zakresu korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • koordynację pracy zespołów opisujących kwalifikacje,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),
 • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków),
 • dostęp do internetowej platformy współpracy mIBE, ułatwiającej wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące  dokumenty:
 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)
 • Informacje o kwalifikacji do opisania (załącznik 2)
 • CV członków zespołu opisującego kwalifikacje
 • Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3)

W ramach projektu możliwe jest udzielenie wsparcia pozwalającego na przygotowanie opisu 70 kwalifikacji rynkowych, w 2017 planowane jest wsparcie opisania 30 kwalifikacji. Dlatego – w przypadku większej liczby kwalifikacji zgłaszanych do opisania ze wsparciem – zostaną wybrane kwalifikacje najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom.

I. Przynależność zgłaszanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru – obszarami priorytetowymi są:

 1. ochrona środowiska naturalnego,
 2. problemy osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym, problemy osób z ograniczoną sprawnością,
 3. wyzwania związane ze starzeniem się ludności,
 4. handel, sprzedaż i obsługa klienta,
 5. IT,
 6. finanse i bankowość,
 7. sport i turystyka
 8. budownictwo i gospodarowanie nieruchomościami.


Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych znajduje się w załączniku 4.

II. Skład zespołu, który będzie opisywał kwalifikacje przy współpracy IBE:

 • zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób i być wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania.

III. Liczba kwalifikacji zgłaszanych do opisania w ramach projektu jest ograniczona. Preferowane będą podmioty zgłaszające kilka kwalifikacji do opisania.

IV. Wskazanie instytucji certyfikującej – preferowane będą podmioty wskazujące instytucje wyrażające gotowość certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK.

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać "Zgłoszenie kwalifikacji, uzupełnienie - wsparcie opisywania".

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 marca 2017 r.

Załączniki:

Wsparcie dla kandydatów na IC

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Podmioty zainteresowane wspólnym opracowaniem rozwiązań w zakresie walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych i zapewniania jakości tego procesu zapraszamy do wysyłania zgłoszeń.

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wyrażających chęć i zgłaszających gotowość do prowadzenia walidacji efektów uczenia się określonych dla wskazanej kwalifikacji rynkowej, a następnie wystawiania certyfikatów świadczących o ich osiągnięciu, w sposób zgodny z wymaganiami ZSK.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:

 • kwalifikacje związane z branżą IT
 • kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
 • kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
 • kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • kwalifikacje związane ze sportem
 • kwalifikacje związane z turystyką

Oferty można składać do 18 lutego 2017 r.

Informacja na temat Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., Minister Edukacji Narodowej pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zadania Punktu obejmują:

 1. odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji,
 2. zapewnienie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji,
 3. zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji,
 4. wspieranie uczestnictwa wszelkich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

Zadania te realizuje Wydział Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (tel. +48 22 34 74 312).

Uchwała

Stowarzyszenie księgowych otrzyma wsparcie IBE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to pierwsza instytucja, która zaczyna przygotowania do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej ze wsparciem ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z kwalifikacją „księgowy” zostało wybrane w konkursie i w efekcie otrzyma wsparcie ekspertów IBE w przygotowaniach do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do konkursu ogłoszonego 28 października zgłosiły się trzy instytucje. Jedna z nich nie dopełniła wymogów formalnych, natomiast kwalifikacje zgłoszone przez dwie pozostałe należą nie tylko do tego samego obszaru priorytetowego „finanse, bankowość i ubezpieczenia oraz księgowość i rachunkowość”, ale także tej samej dziedziny (księgowość).

Ponieważ ten obszar obejmuje wiele dziedzin, eksperci postanowili wybrać teraz  tylko jedną ze zgłoszonych. Dzięki temu możliwe będzie objęcie w przyszłości wsparciem IBE podmiotów o innej specjalizacji w ramach tego samego obszaru, np. z zakresu finansów, bankowości lub ubezpieczeń.

Oferta wsparcia skierowana była do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą przeprowadzać walidację, a następnie wystawiać certyfikaty świadczące o uzyskaniu wskazanej kwalifikacji rynkowej w sposób zgodny z wymaganiami ZSK i dlatego też są gotowe do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania wymaganych procedur. Podmioty te powinny były wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową.

Kolejne konkursy na otrzymanie wsparcia IBE zostaną ogłoszone w 2017 r.

Zaproszenie do współpracy polegającej na wsparciu wybranych podmiotów w przygotowaniach do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty przygotowujące się do pełnienia w ZSK funkcji instytucji certyfikującej i zainteresowane wsparciem w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, w tym prowadzenia walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferujemy wsparcie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

O objęcie wsparciem może się ubiegać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgłaszający gotowość do prowadzenia walidacji i certyfikowania kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, i gotowy do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej. Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wybrane informacje wskazane w ustawie o ZSK jako niezbędne do złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (art. 15 ustawy o ZSK). Informacje te – w szczególności opis efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (opracowany zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZSK) oraz wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację – będą podstawą współpracy, w szczególności punktem wyjścia dla opracowania opisu walidacji.


1. Zakres proponowanego wsparcia:

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach współpracy z zainteresowanymi podmiotami proponuje:

 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy funkcjonowania danego podmiotu przed jego wejściem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z uwzględnieniem przedmiotu i uwarunkowań jego działalności, zasobów (m.in. kadrowych i materialnych), a także realizowanych działań, a także przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzonych dotychczas procesów walidacji i certyfikowania kwalifikacji (jeśli dotyczy). Analiza będzie podstawą do szczegółowego zaplanowania dalszej współpracy.
 • 2-dniowe seminarium – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb członków zespołu wyznaczonego przez podmiot objęty wsparciem do projektowania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu (szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji zespołu opisano w części 2.1). W zależności od potrzeb seminarium dotyczyć może m.in. wymagań ustawy o ZSK w odniesieniu do prowadzenia walidacji i zapewniania jakości tego procesu oraz dobrych praktyk w obszarach walidacji i zapewniania jakości kwalifikacji, a także opracowywania i opisywania walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Warsztaty dla członków zespołu – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – w zakresie opracowywania i opisywania, w tym tworzenia scenariusza walidacji oraz opracowywania wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Niezbędne konsultacje merytoryczne i bieżące doradztwo – w trakcie całego okresu wsparcia – w zakresie planowania działań i rozwiązań w obszarze nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu oraz opracowywania materiałów w tym obszarze.
 • Dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. opisywania kwalifikacji rynkowych, założeń ZSK w obszarze walidacji, w tym opracowywania i opisywania walidacji, a także
 • w obszarze zapewniania jakości kwalifikacji.
 • Dostęp do internetowej platformy współpracy, ułatwiającej wymianę informacji
 • i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w projektowanie planowanych do wdrożenia rozwiązań.
 • W razie potrzeby – zaproponowanie innych form wsparcia, w tym szkoleń, warsztatów lub opracowań – np. ekspertyz, opinii – dotyczących aspektów istotnych z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania wspieranego podmiotu w ramach ZSK.


2. Kryteria wyboru podmiotów objętych wsparciem:

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie maksymalnie dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. W przypadku większej liczby podmiotów zainteresowanych wsparciem wybrane zostaną podmioty najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom:

2.1.    Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wszystkie wskazane poniżej elementy opisu kwalifikacji rynkowej oraz opisu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji – opracowane zgodnie z wymogami ustawy o ZSK (art. 9, art. 15)

Wymagane informacje o kwalifikacji to:
 • Proponowana nazwa kwalifikacji
 • Propozycja dotycząca przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji
 • Proponowane efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane w sposób zawierający:
 • syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
 • wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
 • poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
 • Propozycja w zakresie wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

2.2.    Przynależność wskazanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru

Obszarami priorytetowymi wyznaczonymi na potrzeby niniejszego postepowania konkursowego są:
 1. Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 2. Kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
 3. Kwalifikacje związane z branżą IT
 4. Kwalifikacje związane z gospodarką przestrzenną, w szczególności z obszarem zarządzania nieruchomościami
 5. Kwalifikacje związane z branżami finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz księgowości
 6. i rachunkowości
 7. Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 8. Kwalifikacje związane z turystyką

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych zawarto w Aneksie do niniejszego ogłoszenia.

Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017. Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ponowienia wszystkich lub niektórych spośród wyżej wymienionych obszarów priorytetowych w przyszłych postępowaniach konkursowych. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w tym zakresie, szczególnie w przypadku konieczności wzięcia pod uwagę nowych tendencji na rynku pracy oraz zapotrzebowania zgłaszanego bezpośrednio przez przedstawicieli poszczególnych obszarów. Aktualnie w odniesieniu do przyszłych postępowań rozważane są kolejne obszary priorytetowe takie jak:

 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie, w tym skierowane do osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym
 • Kwalifikacje związane z przemysłem i produkcją
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży telekomunikacyjnej
 • Kwalifikacje związane z transportem
 • Kwalifikacje związane z rolnictwem

2.3.    Skład zespołu wyznaczonego do współpracy z ekspertami IBE w zakresie proponowanego wsparcia

Skład zespołu powinien zostać wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia (Załącznik 2). Spośród wymienionych członków zespołu wymagane jest wskazanie osoby koordynatora, odpowiedzialnego za przebieg procesów objętych współpracą po stronie wspieranego podmiotu, do którego zadań należeć będą w szczególności sprawozdawczość i bieżące kontakty z przedstawicielami IBE.

Ponadto zespół osób niezbędnych do efektywnego zrealizowania poszczególnych etapów, procesów, działań powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do realizacji zadań, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca kwalifikację wskazaną w propozycji podmiotu wnioskującego o wsparcie,
 • doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu personelem realizującym zadania, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca wybraną kwalifikację,
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
 • z danego obszaru (sektora/branży), osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się z danego obszaru, osiągniętych poza edukacją formalną (doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi) – tam, gdzie wymaga tego specyfika kwalifikacji,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zapewniania jakości w danym obszarze (audytorzy, ewaluatorzy, pełnomocnicy jakości, itd.).

Kompetencje osób opracowujących i opisujących proces walidacji (w tym tworzących scenariusz walidacji) oraz opracowujących i opisujących wewnętrzny system zapewniania jakości i ewaluację wewnętrzną powinny być adekwatne do zadań, które wyznaczone im zostaną w tym procesie oraz aktualne (pod uwagę brane będzie nie krótsze niż 2-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat).

2.4.    Wskazanie potencjalnego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości

Dodatkowym kryterium oceny wniosków o udzielenie wsparcia będzie wskazanie podmiotu, który dla wybranej kwalifikacji mógłby – zdaniem podmiotu wnioskującego – pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) na zasadach określonych w ustawie o ZSK. Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego podmiotu. Pod uwagę każdorazowo brane będzie uzasadnienie, które podmiot wnioskujący przekaże, dokonując wskazania potencjalnego PZZJ.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega, że wskazanie takie będzie traktowane jako hipotetyczne i nie będzie w żaden sposób wiążące dla wskazanego podmiotu.


3.    Informacje dodatkowe:

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo do kierowania się dodatkowym kryterium terytorialnym w przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego podmiotu z siedzibą w danej miejscowości, tzn. wyboru w niniejszej edycji konkursu tylko jednego podmiotu reprezentującego jedną miejscowość (planuje się zastosowanie tego kryterium także w przyszłych naborach). Instytut Badań Edukacyjnych skorzysta z tego prawa jedynie w sytuacji, w której pozostałe podmioty wnioskujące spełniać będą opisane powyżej kryteria wyboru (2.1 – 2.4).

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednej z wielu reprezentacji/jednostek wskazanych przez dany podmiot wnioskujący w przypadku posiadania przez niego oddziałów/filii regionalnych, mogących niezależnie ubiegać się o wsparcie w ramach niniejszego oraz przyszłych konkursów.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru we wszystkich konkursach łącznie nie więcej niż 2 podmiotów reprezentujących dany obszar priorytetowy.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania analizy funkcjonowania podmiotu, opisanej w części 1 niniejszego dokumentu, ekspertowi zewnętrznemu. Analiza taka jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego zgłoszenia zainteresowania wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie takiej analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym wykonawcą.

Po nawiązaniu umowy o współpracy w ramach proponowanego wsparcia Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej realizacji działań będących przedmiotem współpracy.

Instytut Badań Edukacyjnych nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników podmiotu objętego wsparciem zaangażowanych w projektowanie rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji
i zapewniania jakości tego procesu.

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie w drodze konkursu dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017.

Załączniki:

4.    Wymagane dokumenty:5.    Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości wpisać "Zgłoszenie podmiotu - wsparcie wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości".

Zgłoszenia należy przesyłać do 07 listopada 2016 r.