Zakończone konsultacje wniosków o włączanie kwalifikacji do ZSK

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 marca 2020 r. na adres: bozena.strychacz@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Finansów

Wniosek

Formularz

Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń (ponowne konsultacje)

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 marca 2020 r. na adresy: artur.trautman@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Tworzenie i rozwój wizerunku marki (przedłużony termin konsultacji)

Decyzją Ministra Rozwoju przedłużone zostały do dnia 6 marca 2020 r. konsultacje środowiskowe wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Tworzenie i rozwój wizerunku marki". 

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie i rozwój wizerunku marki" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 6 marca 2020 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Rozwoju

Wniosek

Formularz

Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego (przedłużony termin konsultacji)

Decyzją Ministra Rozwoju przedłużone zostały do dnia 6 marca 2020 r. konsultacje środowiskowe wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego". 

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 6 marca 2020 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Rozwoju

Wniosek

Formularz

Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych (przedłużony termin konsultacji)

Decyzją Ministra Rozwoju przedłużone zostały do dnia 6 marca 2020 r. konsultacje środowiskowe wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych". 

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 6 marca 2020 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Rozwoju

Wniosek

Formularz

Budowanie strategii marketingowej marki (przedłużony termin konsultacji)

Decyzją Ministra Rozwoju przedłużone zostały do dnia 6 marca 2020 r. konsultacje środowiskowe wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Budowanie strategii marketingowej marki". 

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Budowanie strategii marketingowej marki" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 6 marca 2020 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Rozwoju

Wniosek

Formularz

Obsługa techniczna platformy e-learningowej

Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Obsługa techniczna platformy e-learningowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie swoich opinii na załączonym formularzu do dnia 28.02.2020 r. na adres konsultacje.zsk@ibe.edu.pl

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz

Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 2 marca 2020 r. na adresy: a.zaprzala@mz.gov.pl lub dep-ns@mz.gov.pl 

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 lutego 2020 r. na adresy: malgorzata.okulus@mr.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mr.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 lutego 2020 r. na adresy: malgorzata.okulus@mr.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Lakierowanie w lakierniach przemysłowych

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 lutego 2020 r. na adresy: malgorzata.okulus@mr.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 lutego 2020 r. na adresy: anna.witmanowicz@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Zarządzanie konfliktami w organizacji

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.02.2020 r. na adresy: anna.witmanowicz@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Stosowanie zasad etykiety w komunikacji zawodowej pracowników sektora biznesowego

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad etykiety w komunikacji zawodowej pracowników sektora biznesowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.02.2020 r. na adresy: marta.kogus@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu projektów biznesowych

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu projektów biznesowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.02.2020 r. na adresy: karol.spadlo@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Doradzanie w zakresie regulacji powiązań członków rodziny z firmą rodzinną

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie regulacji powiązań członków rodziny z firmą rodzinną" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.02.2020 r. na adresy: karol.spadlo@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Prowadzenie treningu negocjacji

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu negocjacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.02.2020 r. na adresy: anna.witmanowicz@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.02.2020 r. na adresy: anna.witmanowicz@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Wspieranie wdrażania transformacji cyfrowej

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie wdrażania transformacji cyfrowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.02.2020 r. na adresy: karol.spadlo@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Badanie struktury skojarzeniowej i podobieństwa znaczeniowego marki handlowej

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Badanie struktury skojarzeniowej i podobieństwa znaczeniowego marki handlowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.02.2020 r. na adresy: karol.spadlo@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.02.2020 r. na adresy: artur.trautman@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.02.2020 r. na adresy: artur.trautman@mr.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz

Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków (przedłużony termin konsultacji)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 05.03.2020 r. na adres Magdalena.Lis@mgm.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (z terminem przedłużenia konsultacji) 

Pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wniosek

Formularz

Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych dzieci

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych dzieci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista

Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z ministrem właściwym przedłuża konsultacje środowiskowe do dnia 10.01.2020 r. Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie opinii na załączonym formularzu na adres: konsultacje.zsk@ibe.edu.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer

Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z ministrem właściwym przedłuża konsultacje środowiskowe do dnia 10.01.2020 r. Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie opinii na załączonym formularzu na adres: konsultacje.zsk@ibe.edu.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert

Instytut Badań Edukacyjnych na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z ministrem właściwym przedłuża konsultacje środowiskowe do dnia 10.01.2020 r. Zainteresowane środowiska prosimy o przekazanie opinii na załączonym formularzu na adres: konsultacje.zsk@ibe.edu.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Instytutu Badań Edukacyjnych

Wniosek

Formularz

Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sprawiedliwości zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 25.11.2019 r. na adres: zsk.npp@ms.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Wniosek

Formularz

Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typy made to measure (MTM)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typy made to measure (MTM)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.12.2019 r. na adresy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.11.2019 r. na adresy: morlowska@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wniosek

Formularz

Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.11.2019 r. na adresy: morlowska@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wniosek

Formularz

Florysta - świadectwo czeladnicze

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Florysta - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.11.2019 r. na adresy: morlowska@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wniosek

Formularz

Florysta - dyplom mistrzowski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Florysta - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.11.2019 r. na adresy: morlowska@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wniosek

Formularz

Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.10.2019 r. na adresy: dep-ns@mz.gov.pl i m.drenkowska@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 18.11.2019 r. na adresy kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Nauczanie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Prowadzenie psychoterapii poznawczo - behawioralnej osób dorosłych

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo - behawioralnej osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 października 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Prowadzenie psychoterapii

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 października 2019 r. na adres m.drenkowska@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz

Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 4 listopada 2019 roku na adres ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Poprzednie konsultacje odbyły się w terminie 09.08.2019 - 10.09.2019

Demontaż i montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array) (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Demontaż i montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 4 listopada 2019 r. na adres ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Poprzednie konsultacje odbyły się w terminie 09.08.2019 - 10.09.2019

Montowanie manualne komponentów elektrycznych i elektronicznych (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów elektrycznych i elektronicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 4 listopada 2019 roku na adres ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Poprzednie konsultacje odbyły się w terminie 09.08.2019 - 10.09.2019

Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 4 listopada 2019 roku na adres ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Poprzednie konsultacje odbyły się w terminie 09.08.2019 - 10.09.2019

Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 4 listopada 2019 roku na adres ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl  

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Poprzednie konsultacje odbyły się w terminie 09.08.2019 - 10.09.2019

Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 22 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Wspieranie pracy wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję demoralizacji uczniów w szkole podstawowej

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie pracy wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję demoralizacji uczniów w szkole podstawowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie zespołu klasowego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie zespołu klasowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Projektowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie szkoły lub zespołu szkół

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie szkoły lub zespołu szkół" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Pobierz

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 roku na adres karol.spadlo@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej (Powtórne zaproszenie do konsultacji)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 7 października 2019 roku na adres karol.spadlo@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Pierwsze konsultacje odbyły się w terminie 30.10.2018 - 14.11.2018

Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów ocen okresowych pracowników w obszarze handlu

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużone zostały do dnia 4 października 2019 r. konsultacje  środowiskowe wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Projektowanie kompetencyjno - efektywnościowych systemów ocen okresowych pracowników w obszarze handlu". 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na adresy: sekretariat.drp@mrpips.gov.pl oraz Agnieszka.Majcher-Teleon@mrpips.gov.pl 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 27 września 2019 r. na adres: ilona.juszczyk@mnisw.gov.pl lub sekretariat.dir@mnisw.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek

Formularz

Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 r. na adres: ilona.juszczyk@mnisw.gov.pl lub sekretariat.dir@mnisw.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek

Formularz

Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 r. na adres: ilona.juszczyk@mnisw.gov.pl lub sekretariat.dir@mnisw.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek

Formularz

Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 września 2019 r. na adres: sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie rekreacyjnym

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie rekreacyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Optymalizowanie procesu szkoleniowego w piłce siatkowej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Optymalizowanie procesu szkoleniowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Kierowanie procesem odnowy biologicznej w sporcie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Kierowanie procesem odnowy biologicznej w sporcie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie treningu w snowboardzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Programowanie procesu treningowego w snowboardzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Nauczanie kierowania jachtem motorowym

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie kierowania jachtem motorowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Nauczanie jazdy na nartach wodnych

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie jazdy na nartach wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Nauczanie wakeboardu

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 20 września 2019 roku na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 29 września 2019 roku na adres: turystyka@msit.gov.pl oraz iwona.szalkowska@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Wykonywanie i montowanie więźb dachowych

Minister Rozwoju i Inwestycji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Inwestycji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl .

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji

Wniosek

Formularz

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Minister Rozwoju i Inwestycji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Inwestycji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl .

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji

Wniosek

Formularz

 

Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów

Minister Rozwoju i Inwestycji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Inwestycji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl .

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji

Wniosek

Formularz

Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian

Minister Rozwoju i Inwestycji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Inwestycji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl .

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji

Wniosek

Formularz

Wykonywanie czynności magazynowych

Minister Infrastruktury rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie czynności magazynowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Infrastruktury prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 sierpnia 2019 roku na adresy: Agnieszka.Machowska@mi.gov.pl oraz sekretariatDTD@mi.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Infrastruktury

Wniosek

Formularz

Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adresy: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz izabella.michalak@bon@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Demontaż i montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Demontaż i montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Montowanie manualne komponentów elektrycznych i elektronicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów elektrycznych i elektronicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Wykonywanie makijażu fotograficznego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie makijażu fotograficznego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09 września 2019 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Zmywanie naczyń

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 sierpnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub weronika.bijak@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 sierpnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub weronika.bijak@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

 

Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 sierpnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub weronika.bijak@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 sierpnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub weronika.bijak@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Obróbka wstępna warzyw i owoców

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16 sierpnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub weronika.bijak@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Dozorowanie mienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 16.08.2019 r. na adresy: Malgorzata.Traczewska@mswia.gov.pl oraz Dorota.Sleboda@mswia.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek

Formularz

Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 25.08.2019 r. na adresy: a.zaprzala@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz

Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.08.2019 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

 

Generowanie leadów sprzedażowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Generowanie leadów sprzedażowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adresy: anna.witmanowicz@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.


Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.08.2019 r. na adresy: krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych

Minister Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 05.08.2019 r. na adres: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej

Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK

Wniosek o nadanie uprawnień instytucji certyfikującej IC

Formularz

 

Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

Formularz

 

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

Formularz

 

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

Formularz

 

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

Formularz

 

Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 09.08.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl lub przez ePUAP.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

Formularz

 

Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 22.07.2019 r. na adresy: magdalena.kuzawinska@minrol.gov.pl oraz sekretariat.ZW@minrol.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.docx)

Wniosek

Formularz

 

Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.07.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

 

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku firmy CHIC Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.06.2019 r. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.  

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.06.2019 r. na adresy: sekretariat.das@mrpips.gov.pl oraz lidia.ulanowska@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.06.2019 r. na adresy: sekretariat.das@mrpips.gov.pl oraz lidia.ulanowska@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.06.2019 r. na adresy: sekretariat.das@mrpips.gov.pl oraz lidia.ulanowska@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.06.2019 r. na adresy: sekretariat.das@mrpips.gov.pl oraz lidia.ulanowska@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.06.2019 r. na adresy: sekretariat.das@mrpips.gov.pl oraz lidia.ulanowska@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Instytutu Transportu Samochodowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 07.06.2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Wdrażanie standardów dostępności w organizacji

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardów dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: sekretariatDZF@miir.gov.pl oraz beata.lewczuk@miir.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wniosek

Formularz

Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: sekretariatDZF@miir.gov.pl oraz beata.lewczuk@miir.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wniosek

Formularz

 

Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl.

 

Do pobrania: 

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Oferowanie produktów i usług bankowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów i usług bankowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.fn@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Finansów

Wniosek

Formularz

Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.fn@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Finansów

Wniosek 

Formularz

Oferowanie produktów finansowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów finansowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.fn@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Finansów

Wniosek

Formularz

Informowanie o produktach finansowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.fn@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Finansów

Wniosek

Formularz

Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.05.2019 r. na adresy: m.sobotka@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz

Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.05.2019 r. na adresy: sekretariat@mrpips.gov.pl oraz Agnieszka.Majcher-Teleon@mrpips.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek

Formularz

Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.05.2019 r. na adresy: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wniosek

Formularz

Montowanie systemów termoizolacji budynków

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Montowanie systemów termoizolacji budynków" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 17.05.2019 r. na adresy: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wniosek

Formularz

Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.04.2019 r. na adres: magdalena.lis@mgm.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wniosek

Formularz

Określenie stanu technicznego oraz wycena jachtów motorowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Określenie stanu technicznego oraz wycena jachtów motorowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30.04.2019 r. na adres: magdalena.lis@mgm.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wniosek

Formularz

Przygotowanie i wypiekanie pizzy

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub turystyka@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Przygotowanie potraw grill i barbecue

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub turystyka@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Przygotowanie i serwowanie sushi

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub turystyka@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Przygotowanie deserów restauracyjnych

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub turystyka@msit.gov.pl

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i terapii zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i terapii zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 12 maja 2019 roku na adresy: m.sobotka@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz

Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze

Minister Infrastruktury rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Infrastruktury prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10 maja 2019 roku na adres: magdalena.palys@mi.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Infrastruktury

Wniosek

Formularz

 

Asystent Zdrowienia

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Asystent Zdrowienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19.04.2019 r. na adres: m.sulej@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Zdrowia

Wniosek

Formularz

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 14.04.2019 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl orazBoguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

 

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl orazBoguslaw.Debski@mc.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r. na adres: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Minister Sprawiedliwości prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.03.2019 r. na adres: zsk.mediacje@ms.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Sprawiedliwości

Wniosek

Formularz

Nauczanie narciarstwa alpejskiego w sporcie dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego w sporcie dla wszystkich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 13.03.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Nauczanie dzieci narciarstwa alpejskiego

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie dzieci narciarstwa alpejskiego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 13.03.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 13.03.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 13.03.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 13.03.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Dobór substancji aktywnej oraz dawki środka ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Dobór substancji aktywnej oraz dawki środka ochrony roślin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 18.02.2019 r. na adresy: rafal.kolodziejczyk@minrol.gov.pl lub sekretariat.hor@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Politechniki Krakowskiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 5 lutego 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Politechniki Krakowskiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 5 lutego 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz

Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Zdrowia prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r. na następujący adres mailowy: m.sobotka@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

 Pismo Ministerstwa Zdrowia

 Formularz wraz z wnioskiem

Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej - "Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Konsultacje odbywają się ponownie ze względu na niewielką ilość nadesłanych opinii od zaproszonych podmiotów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019 r. na następujące adresy mailowe: SekretariatDMP@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania: 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt pod względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt pod względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

Doradztwo w zakresie optymalizacji wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Doradztwo w zakresie optymalizacji wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych ” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r. na następujące adresy mailowe: barbara.odrobinska@minrol.gov.pl oraz sekretariatsar@minrol.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek

Formularz

 

Prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym - holistyczne kompetencje trenerskie (dawniej: Konstruowanie systemu szkolenia w tenisie stołowym na szczeblu klubowym, regionalnym i ogólnopolskim)

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym - holistyczne kompetencje trenerskie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11.01.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego z kiteboardingu

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11.01.2019 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 12 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Poszukiwanie osób zaginionych w terenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Poszukiwanie osób zaginionych w terenie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 27 grudnia br. na adres: beata.danecka@mswia.gov.pl
 

Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 27 grudnia br. na adres: beata.danecka@mswia.gov.pl
 

Rusznikarz - Dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 3 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 3 grudnia br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 20 grudnia br. na adres: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl
 

Prowadzenie pracy wychowawczej

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu w terminie do 30 listopada br. na adres: zsk@men.gov.pl
 

Elektryk - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Elektryk - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r. na następujący adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. z Krosna.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

 

Fotograf - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Fotograf - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujący adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Optyk okularowy - Dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy - Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 20 listopada br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Optyk okularowy - Świadectwo czeladnicze

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy - Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii w terminie do 20 listopada br. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 

Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek Automobilklubu Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 26 listopada 2018 r. na adres: SekretariatDMP@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

 

 

Krawiec - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Krawiec - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:anna.witmanowicz@mpit.gov.pl lub kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Do pobrania:

Przewodnictwo psa ratowniczego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przewodnictwo psa ratowniczego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe:ewa.jaworska@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Łętowem.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: karol.spadlo@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl
 
Do pobrania:

Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl
 
Do pobrania:

Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: iskorupska@mkidn.gov.pl
 
 
Do pobrania:

Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: Anna.Kuna@mrpips.gov.pl
 
Termin na zgłaszanie uwag i opinii został przedłużony do dnia 19 października br.
 
Do pobrania:

Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), złożoną przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO z siedzibą w Rzeszowie.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister  Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r. na następujące adresy mailowe: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
 
UWAGA: termin zgłaszania uwag został wydłużony do 7 października 2018 r.  
 
Do pobrania:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), złożoną przez Fundację Vocational Competence Certificate.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Sprawiedliwości prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl
 
Do pobrania:

Asystowanie osobie z niepełnosprawnością

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Asystowanie osobie z niepełnosprawnością” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r. na następujące adresy mailowe: katarzyna.duszczyk@mrpips.gov.pl
 
Do pobrania:

Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r. na następujące adresy mailowe: Magdalena.Czerwinska@mrpips.gov.pl oraz sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl.
 
Do pobrania:

Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10.09.2018 r.
Wniosek o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK złożyło Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

  1. Pismo do konsultacji środowiskowych kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”
  2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami zawierający opis kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”
  3. Klauzula informacyjna RODO
  4. Wniosek „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog”.

Uprzejmie proszę o przesyłanie opinii / uwag na adres: m.sulej@mz.gov.pl oraz dep-ns@mz.gov.pl

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 17.09.2018 r..

Opinie lub uwagi drogą elektroniczną w wersji edytowalnej oraz scan na należy przesyłać na adres e-mail: k.chmielewska@mz.gov.pl. 

Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK złożył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. Pismo Ministerstwa Zdrowia dot. konsultacji z zainteresowanymi środowiskami
2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami 
3. Wniosek - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
4. Klauzula - informacja RODO

Prowadzenie tutoringu szkolnego

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie tutoringu szkolnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Fundacji Kolegium Tutorów.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 14 września 2018 r. na adres: zsk@men.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:
 

Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
 
Termin na zgłaszanie się specjalistów chętnych do współpracy w zakresie zaopiniowania ww. wniosku mija 15 października 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wojciech.dyrda@mswia.gov.pl
 
Do pobrania:
 

Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres: zsk@men.gov.pl

Do pobrania
Formularz - Prowadzenie szkoleń metodami...
Wniosek - Prowadzenie szkoleń metodami...
Klauzula RODO
Pismo DSKKZ-WSZSK

Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Zdrowia prosi zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 września 2018 r. na adres: m.sobotka@mz.gov.pldep-ns@mz.gov.pl
 

Zarządzanie procesami płacowymi

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariat.dr@mf.gov.pl

Zaopatrywanie w wyroby medyczne

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne” złożoną przez Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: k.chmielewska@mz.gov.pl

Obsługa w turystyce zdrowotnej

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa w turystyce zdrowotnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 sierpnia 2018 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit@gov.pl

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Konstruktor w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Konstruktor w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej” złożoną przez firmę CHIC Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Zarządzanie pracą restauracji

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 25 lipca 2018 r. na adres: turystyka@msit.gov.pl lub iwona.szalkowska@msit@gov.pl

Zarządzanie procesami księgowymi

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami księgowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Obsługa procesów księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Świadczenie usług księgowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Świadczenie usług księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Finansów poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 23 lipca 2018 r. na adres: Iwona.Karpinska@mf.gov.pl

Zarządzanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym w kiteboardingu

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej (dawniej: Planowanie i realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej (hatha jogi))

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym - podstawowe kompetencje trenerskie (dawniej: Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym)

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Instruktor stylizacji paznokci

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Instruktor stylizacji paznokci” złożoną przez firmę Indigo Nails sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 3 sierpnia 2018 r. na adres: sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub marta.kogus@mpit.gov.pl

Instruktor stylizacji rzęs

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Instruktor stylizacji rzęs” złożoną przez firmę Indigo Nails sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 13 lipca 2018 r. na adres: malgorzata.okulus@mpit.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mpit.gov.pl

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: artur.trautman@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Aktywne prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Aktywne prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: artur.trautman@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym” złożoną przez Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą w Warszawie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 13 lipca 2018 r. na adres: krzysztof.dmowski@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl

Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek” złożonej przez Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Departamentu Turystyki Ministerstwa  Sportu i Turystyki drogą elektroniczną w terminie
do dnia 28.06.2018 roku na adres: turystyka@msit.gov.pl, iwona.szalkowska@msit.gov.pl

Prowadzenie obsługi biura

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie obsługi biura” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.

Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2018 roku na adres: zsk@mswia.gov.pl


Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrz budynkowych w technologii światłowodowej

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrz budynkowych w technologii światłowodowej” złożonej przez Akademię Światłowodową sp.
z o.o. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załączonym formularzem i przesłać w do Departamentu Kompetencji Cyfrowych drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2018 roku na adres: sekretariat.DKC@mc.gov.pl.
 

Zarządzanie procesami kadrowymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami kadrowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Konsultacja poprawionego opisu kwalifikacji "Stylizowanie paznokci"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji "Stylizowanie paznokci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 04 czerwca 2018 r..
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK złożyła firma NESPERTA Sp. z o.o
Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym - wstępne kompetencje trenerskie (dawniej: Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym)

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia w tenisie stołowym - wstępne kompetencje trenerskie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 28.05.2017 / 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

1. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

2. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów " złożonej przez firmę „Lovebike”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej" złożonej przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Minister Sprawiedliwości rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych ” złożonej przez Fundację VCC (Vocational Competence Certificate) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich” złożonej przez Fundację VCC (Vocational Competence Certificate) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Doradzanie w zakresie finansów osobistych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie finansów osobistych ” złożonej przez Europejską Fundację Federacji Doradców Finansowych EFDF Polska do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC) ” złożonej przez firmę  "Mechatronik" Artur Grochowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „ Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” złożonej przez firmę  "Mechatronik" Artur Grochowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie zajęć z nordic walkingu

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.03.2018 / 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

1. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

2. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Planowanie i prowadzenie zajęć z kiteboardingu w ramach cyklu szkoleniowego

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z kiteboardingu w ramach cyklu szkoleniowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 02.03.2018 / 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

1. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

2. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu” złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 28.01.2018 r. na adresy: iwona.szalkowska@msit.gov.pl lub turystyka@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski oraz Stolarz - dyplom mistrzowski

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych „Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze”, "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" oraz "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.
Ministerstwo Rozwoju poprosiło zainteresowane środowisko o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji do dnia 29 stycznia 2018 r.
Z wnioskiem o włączenie wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Projektowanie grafiki komputerowej

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Programowanie witryn internetowych

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Programowanie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.
 

Stylizowanie paznokci

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Stylizowanie paznokci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

Prowadzenie procesu treningu personalnego

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 29.11.2017 / 31.08.2018 r. na adres: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

1. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

2. Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Cukiernik – Dyplom mistrzowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionej kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Certyfikat BIM Manager

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Certyfikat BIM Manager”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

Minister Cyfryzacji, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

Minister Sportu i Turystyki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 26.09.2017 r. na adresy: marcin.brachfogel@msit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Sportu i Turystyki

Wniosek

Formularz

Glazurnik - świadectwo czeladnicze oraz Glazurnik – dyplom mistrzowski.

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji:
  • Glazurnik – świadectwo czeladnicze
  • Glazurnik – dyplom mistrzowski
Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat udostępnionych poniżej wniosków:
z wykorzystaniem poniższych tabel:

Tabele z wypełnionymi opiniami na temat ww. wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK prosimy przesyłać elektronicznie (w wersji edytowalnej) na e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.

Pilotowanie imprez turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Ministerstwo Cyfryzacji, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64), poinformowało o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji rynkowej Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  W związku z tym MC zaprosiło partnerów społecznych do wyrażenia swoich opinii. Opinie należy przesłać w do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o osobach powołanych do zespołu ekspertów w ramach procedury włączenia kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów (Dz. U. poz. 1321), Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół ekspertów, którego zadaniem będzie porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia i przedstawienie rekomendacji Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

W skład zespołu weszły następujące osoby:

  1. Pan Krzysztof Kuczyński
  2. Pan Waldemar Mazan
  3. Pan Ireneusz Woźniak

Informacja dot. prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeprowadziło konsultacje wniosku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” (wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami)  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Organizowanie imprez i usług turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez i usług turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Zarządzanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Gospodarowanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Gospodarowanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Montaż stolarki budowlanej

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego