Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Są w niej przedstawiciele: organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej do spraw kompetencji oraz ministra koordynatora systemu.

Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele:

  • partnerów społeczno-gospodarczych: pracodawców, pracowników, środowisk związanych z edukacją, środowisk naukowych i zawodowych, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się
  • samorządu terytorialnego
  • administracji centralnej

Kadencja członka Rady trwa cztery lata (może zostać przedłużona tylko raz). Koniec kadencji połowy członków Rady następuje co dwa lata.

Rada Interesariuszy ZSK została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołujące Radę Interesariuszy.

Zarządzenie zmieniające sklad Rady Interesariuszy

Informacje szczegółowe:
  1. Zadania Rady Interesariuszy
  2. Skład Rady Interesariuszy
  3. Protokoły z posiedzeń Rady Interesariuszy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego