Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Są w niej przedstawiciele: organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej do spraw kompetencji oraz ministra koordynatora systemu.

Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele:

 • partnerów społeczno-gospodarczych: pracodawców, pracowników, środowisk związanych z edukacją, środowisk naukowych i zawodowych, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się
 • samorządu terytorialnego
 • administracji centralnej


Kadencja członka Rady trwa cztery lata (może zostać przedłużona tylko raz). Koniec kadencji połowy członków Rady następuje co dwa lata.

Rada Interesariuszy ZSK została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołujące Radę Interesariuszy.

Zarządzenie zmieniające sklad Rady Interesariuszy

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołujące Radę Interesariuszy ZSK na kadencję 2018-2022.

 

Informacje szczegółowe:

 1. Zadania Rady Interesariuszy
 2. Skład Rady Interesariuszy 
 3. Skład Rady Interesariuszy
 4. Protokoły z posiedzeń Rady Interesariuszy
 5. Skład Rady Interesariuszy ZSK 2019 r.

 

Uchwały Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

2019

 • Uchwała nr.  1 - Montaż i konserwacja DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Montaż i konserwacja SPP [pobierz]  
 • Uchwała nr.  3 - Montaż i konserwacja SUG-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Projektowanie zabezpieczeń DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - Projektowanie zabezpieczeń SSP [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - Projektowanie zabezpieczeń Sug-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - Montaż i konserwacja czujek [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Zarządzanie pracą restauracji [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Prowadzenie obsługi biura [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Konstruowanie szablonów odziezowych do produkacji przemysłowej odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Konstruowanie w systemach CAD CAM przemysłowych szablonów odzieżowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Obsługa w turystyce zdrowotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Rama sektorowa Telekomunikacja [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Kwalifikacja podyplomowa: Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Rusznikarz świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Rusznikarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Operator obrabiarek skrawających dyplom mistrzowski (neg.) [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Planowanie i realizowanie profesjonalnego procesu utrzymania czystości [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie zajęc według systemu ćwiczeń jogi akademickiej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie procesu treningu personalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Obsługa procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Wspomaganie obsługi procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Zarządzanie procesami księgowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Zarządzanie procesami płacowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Prowadzenie zajęć z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu [pobierz]

2018

 • Uchwała nr.  1 - Wizażystka-stylistka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Wizażystka-stylistka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  3 - CUK [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Fryzjer - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - SRK Bankowa [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - SRK UR [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - SRK Bud [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Cukiernik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Kosmetyczka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Pilotowanie imprez turystycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Odzyskiwanie danych z dysków [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Glazurnik - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Lakiernik - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Stolarz meblowy - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Projektowanie grafiki komputerowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Tworzenie witryn internetowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Egzaminator język angielski [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Egzaminator język francuski [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Egzamintor język hiszpański [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Egzaminator język niemiecki [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Egzaminator język polski [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Egzaminator język rosyjski [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Egzaminator język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Egzaminator język włoski [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Egzaminator matematyka [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Montessori [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Stolarz - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Glazurnik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Content marketing [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Przygotowywanie potraw [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Programowanie i obsługa druku 3D [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Mediacje w sprawach cywilnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Mediacje w sprawach gospodarczych [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Handlowiec [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Przedstawiciel handlowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Sprzedawca [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Zarządzanie obsługą spraw kadrowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 53 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 54 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 55 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka reginalnego - języka kaszubskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 56 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 57 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej- języka łemkowskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 58 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 59 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 60 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 61 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 62 - Sprawdzanie i ocenianie język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 63 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 64 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej [pobierz]
 • Uchwała nr. 65 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 66 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wos [pobierz]
 • Uchwała nr. 67 - Serwis napojów mieszanych i alkoholi [pobierz]
 • Uchwała nr. 68 - Psychoonkolog [pobierz]
 • Uchwała nr. 69 - Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 70 - Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie [pobierz]
 • Uchwała nr. 71 - Wytwarzanie odzieży damskiej miarowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 72 - Krawiec - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 73 - Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 74 - Elektryk - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 75 - Fotograf - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 76 - Optyk okularowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 77 - Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 78 - Kwalifikacja podyplomowa: Analiza współczesnych przemian w Azji i Afryce [pobierz]
 • Uchwała nr. 79 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy [pobierz]
 • Uchwała nr. 80 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie projektami [pobierz]
 • Uchwała nr. 81 - Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 82 - Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi [pobierz]

2017

 • Uchwała nr.  2 - Montowanie stolarki budowlanej [pobierz]

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego